Další námět na interpelace

Asi se budu muset pana premiéra v průběhu příštích interpelací na něco zeptat. Ne, nebude se to týkat jeho rodičů, to se totiž nedělá (i kdyby to byli třeba kovaní komunisté). Bude se to týkat jeho podivného chování k novinářce, kdy oslovení “pane redaktor” bylo ještě to nejméně bizarní, co z jeho úst zaznělo 

Ještě jedna poznámka k hradnímu kancléři

Já vím, že té Mynářovy neprověrky už mají všichni plné zuby, ale tuhle poznámku si odpustit nemůžu: Hrad tvrdí, že prověrku na stupeň přísně tajné nepotřebuje, že mu stačí jen prověrka na stupeň důvěrné. Jenže ani tu nemá… A já se ptám, proč si nezažádal o prověrku na stupeň důvěrné, když se zamítavé rozhodnutí ohledně […]