Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Splněno

Home » O práci » Splněno

Pro dostupnější vzdělávání vašich dětí:

Zřízení dotačního programu na podporu výstavby škol v okolí Prahy

V roce 2013 jsme prosadili dotační program, ze kterého se financuje rozšíření školních kapacit. Díky tomu se (nejen) ve středních Čechách staví nebo rekonstruují školy. Příkladem je nová budova základní školy v Mukařově o kapacitě 270 žáků, v Dolních Břežanech, Mnichovicích a mnoha dalších obcích. Díky mému pozměňovacímu návrhu došlo ve státním rozpočtu na rok 2018 k navýšení dotačního titulu na mateřské a základní školy.

Dětské skupiny jsou skvělé, ale ne samospasitelné

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách, který jsme prosadili, měl za cíl řešit nedostatek míst v mateřských školách. Na rozdíl od případného budování nových školek, které klade velké nároky na veřejné rozpočty, jsou dětské skupiny ekonomicky přijatelným řešením třeba i pro malé obce.

Pro vaši rodinu, po vaši obec, pro vaše město i kraj:

Usnadnění výstavby rodinných domů i komunikací

 V zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu se objevilo ustanovení, podle kterého za vynětí pozemku na stavbu rodinného domu občané museli zaplatit obrovské částky, třeba 300 tisíc korun, i když to nedávalo dobrý smysl. Mladé rodiny, které si chtějí postavit svůj dům, by měl stát podporovat, a ne jim házet klacky pod nohy. A tak jsme prosadili novelu, která výstavbu rodinných domů zlevňuje, ale také usnadňuje výstavbu obecních a krajských komunikací.

STOP diskriminaci rodičů ve státních službách

I když nový služební zákon nepovažuji za úplně ideální, za malý úspěch považuji alespoň schválení mého pozměňovacího návrhu, který usnadní situaci úředníkům – rodičům, tatínkům i maminkám: budou-li se ucházet o vyšší post, nebude je diskriminovat to, že strávili nějaký čas na mateřské nebo rodičovské dovolené, jak vládní návrh předpokládal. A jak ráda s úsměvem říkám, tato změna má ještě jedno plus: nepřímo může vést k vyšší porodnosti, přinejmenším ve státní správě.

Řidičáky kdekoliv

Dřív byl každý řidič povinen vyřizovat svůj řidičský průkaz pouze na úřadě, kam spadá jeho bydliště. V 21. století se totiž tyto úřady doslova tvářily tak, jako by ještě panovalo 19. století – bez internetu. Díky mé novele si můžete vyřídit řidičák na jakékoliv úřadě, který máte nejblíž bez ohledu, kde bydlíte. A dokonce nemusíte potupně nosit svou nějakou papírovou fotografii, protože nově si Vás úředníci sami vyfotografují – takže se nezapomeňte hezky obléct.

Více peněz do rozpočtu obcí díky vyššímu podílu obcí na DPH

Obce a města si opět polepší. Ráda jsem podpořila návrh Libereckého kraje, který do obecních a městských pokladen pošle 8,5 miliardy korun ročně. A protože obce a města hospodaří lépe než stát, považuji to za velmi rozumný krok. Jeho praktické dopady uvidíme snad už brzy třeba na náměstích, návsích, chodnících nebo na obecních cestách, které potřebují doslova každou korunu. Zbyde tak více peněz na podporu spolkového života ve Vašem sousedství.

Obce mohou opět pokládat sítě podélně pod krajskými silnicemi

Zákaz vést vodovody, kanalizaci či kabely osvětlení pod silnicemi prvních až třetích tříd chtěla prosadit v roce 2015 vláda v novele zákona o pozemních komunikacích. Ta neumožňovala například uložení kanalizačního řádu do tělesa komunikace, kromě místních komunikací. Vzhledem k tomu, že většinu obcí logicky protínají silnice státní i krajské, šlo o jasný vládní legislativní zmetek – a ten novela, kterou jsem připravila společně s Petrem Gazdíkem, pomohla napravit.

Byrokratické nařízení pro obce již neplatí

Obce a města, přestože neplatí daň z převodu nemovitosti, měla mít podle vládní novely zákona o dani z nabytí nemovitých věcí povinnost podávat daňové přiznání. Že je to nesmysl? To ale nevadilo vládním úředníkům, kteří tento návrh připravili, ani vládě, která jej poslala do Poslanecké sněmovny. Naštěstí jsem si téhle „boty“ v předloze všimla a pozměňovacím návrhem k vládní ji pomohla odstranit.

Mám ráda opravené památky a ne ruiny

Spolu s kolegy se nám podařilo posílit podfinancované národní dotační programy na podporu obnovy kulturních památek o stovky milionů. Snažili jsme se tak řešit situaci, kdy Česko získalo z fondů EU na podporu kultury méně peněz než doposud, na což ale státní rozpočet dostatečně nepamatoval. Přitom počet kulturních památek, jejichž obnova se neobejde bez dostatečného veřejného financování, je přibližně 40 tisíc, mnohé čekají na opravy i 25 let a jsou bezprostředně ohroženy.

Pro kvalitnější veřejnou dopravu:

Snížení DPH na jízdné z 15 na 10 %

Zabránilo skokovému zvýšení cen jízdné ve vlacích, v autobusech a dalších prostředcích veřejné dopravy.  To, že je to skutečně úspěch dokazuje i to, že tímto snížením se chlubí i sám pan premiér Babiš, i když on i jeho hnutí ANO hlasovali všichni proti nám a odmítali toto snížení J Dopravci tak díky nám ostatním poslancům mohli rychleji nakoupit více nových vozidel, aby se omezil počet starých rachotin v provozu.

Sloučení pražské a středočeské dopravy do jednoho logického integrovaného dopravního systému PID

Jsem z jedním ze spolutvůrců tohoto náročného procesu, který ještě není u konce – stále není celý kraj zaintegrován. Díky integraci totiž můžete jezdit „jednou jízdenkou na všechno“. Integrace umožňuje garantovat přestupy mezi vlaky a autobusy, dispečink PID zajistí, aby na sebe spoje počkaly. Kontroluje dopravce, aby dodával cestujícím on-line informace o případném zpoždění spojů a dopravce je nucen dodržovat všechny standardy kvality, jinak je pokutován.

Přibyly nové železniční zastávky

Už od začátku svého veřejného působení se snažím o propojení obcí železniční dopravou. Je to běh na dlouhou trať. Například boj za zřízení nové železniční zastávky v Chýni trval téměř deset let. Díky trpělivému úsilí vznikly chybějící zastávky v Hostivici, Rudné, Jinočanech či v Příbrami a nejnověji v Neratovicích. Železnice je páteří ekologické veřejné dopravy a je třeba podporovat její rozvoj.

Pro lepší sociální služby a zdravotnictví:

Podpora pro dárce krve a kostní dřeně

Musím se pochlubit, tenhle návrh je unikátní. Podpořily ho snad všechny politické strany. Mým cílem bylo zamezit snižování počtu dobrovolných dárců krve a krvetvorných buněk (kostní dřeně). Konkrétně novela navyšuje daňový odpočet pro dárce krve dvou tisíc možného daňového odpočtu na tři tisíce korun za každý bezpříspěvkový odběr. Vím, že hlavní motivací těch úžasných lidí – dárců určitě nejsou peníze. Ale navýšení v zákoně uvedených částek na důstojnější úroveň přesto rozhodně dává smysl.

Finanční injekce pro poskytovatelé sociálních služeb

Provozní dotaci od kraje na celý rok dostávaly organizace, které se starají např. o staré nebo nemocné lidi až na přelomu března a dubna a financování na první měsíce roku si musely obstarat samy. A věřte, že to pro ně nebylo vůbec snadné! Zadlužovaly se a musely na platech krátit své zaměstnance, jejichž příjmy i tak nejsou nijak závratné. Spolu s kolegy jsem prosadila financování  bezúročnou půjčkou. Mohou se tak věnovat hlavně poskytování kvalitních služeb pro své nemocné klienty a ne opatřováním nějakých překlenovacích úvěrů.

Velký krok pro neziskové organizace

Díky mému pozměňovacímu návrhu k novele zákona o účetnictví již nemusí neziskové organizace s majetkem v hodnotě do 3 000 000 korun vést podvojné účetnictví. Kdyby byla schválena přísnější vládní předloha, činila by hranice rovnou jen půlku. Zbytečně by jim to komplikovalo život. Takto se mohou věnovat svým bohulibým cílům pro naši společnost.

 

 

 

 

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.