Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Splněno

Home » O práci » Splněno

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA

Zřízení dotačního programu na podporu výstavby škol v okolí Prahy

Před čtyřmi lety jsme prosadili dotační program, ze kterého se financuje rozšíření školních kapacit. Díky tomu se (nejen) ve středních Čechách staví nebo rekonstruují školy. Příkladem je nová budova základní školy v Mukařově o kapacitě 270 žáků.

Dětské skupiny jsou skvělé, ale ne samospasitelné

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách, který jsme prosadili, měl za cíl řešit nedostatek míst v mateřských školách. Na rozdíl od případného budování nových školek, které klade velké nároky na veřejné rozpočty, jsou dětské skupiny ekonomicky přijatelným řešením třeba i pro malé obce.

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (A NĚCO MÁLO NAVÍC)

Podpora pro dárce krve a kostní dřeně

Musím se pochlubit, tenhle návrh je unikátní. Unikátní v tom, že ho podpořily snad všechny politické strany. A ještě aby ne. Prosazení tohoto návrhu by totiž mělo zamezit snižování počtu dobrovolných dárců krve a krvetvorných buněk (kostní dřeně). To byl můj cíl. Konkrétně novela navyšuje daňový odpočet pro dárce krve dvou tisíc možného daňového odpočtu na tři tisíce korun za každý odběr. Dárci krvetvorných buněk si pak budou nově moci odečíst od daňového základu 20 000 Kč. Jistě, hlavní motivací dárců určitě nejsou peníze. Ale navýšení v zákoně uvedených částek na důstojnější úroveň přesto rozhodně dává smysl.

Finanční injekce pro poskytovatelé sociálních služeb

Provozní dotaci od kraje na celý rok dostávaly organizace, které se starají např. o staré nebo nemocné lidi až na přelomu března
a dubna a financování na první měsíce roku si musely obstarat samy. A věřte, že to pro ně nebylo vůbec snadné! Zadlužovaly se a musely na platech krátit své zaměstnance, jejichž příjmy i tak nejsou nijak závratné. Spolu s kolegy jsem prosadila, že financování krajských neziskových organizací v prvních měsících roku bude zajištěno bezúročnou půjčkou, která jim výrazně ulehčí život. Věřím, že to tak zůstane i do budoucna! Poskytovatelé sociálních služeb by se měly věnovat hlavně poskytování kvalitních služeb pro své klienty, ne opatřování úvěrů…

Velký krok pro neziskové organizace

Díky mému pozměňovacímu návrhu k novele zákona o účetnictví nebudou muset neziskové organizace s majetkem v hodnotě do 3 000 000 korun vést podvojné účetnictví. Kdyby byla schválena přísnější vládní předloha, činila by hranice rovnou půlku, tedy
1 500 000 korun. Myslím, že taková hranice je moc nízká (historický majetek v takové hodnotě má leckteré občanské sdružení) a aktivním lidem na úrovni obcí a měst by zbytečně komplikovala život. Trvám na tom, že povinnosti nesmíme požadovat tam, kde nedávají žádný nebo jen malý smysl! A přesně o to šlo v popisovaném případě.

DOPRAVA? JASNĚ, MÁME NA VÍC!

Přibyly nové železniční zastávky

Už od začátku svého veřejného působení se snažím o propojení malých obcí železniční dopravou. Je to běh na dlouhou trať. Například boj za zřízení zastávky v Chýni trval téměř deset let. Společně s dalšími novými zastávkami v Hostivici, Rudné a Jinočanech došlo k dopravnímu propojení těchto obcí – a věřím, že (nejen) místním je to k užitku. Nejen kraj, ale i stát by měl tenhle důležitý trend podporovat.

e-GOVERNMENT

Estonsko v srdci Evropy?

Využití IT (informačních technologií) v oblasti veřejné správy má ohromný potenciál. V ČR také proto, že dosavadní vlády se v tomhle ohledu moc neukázaly. Přitom témata jako elektronická identita nebo úplné elektronické podání sice možná zní jako z jiného světa, ale nám všem by mohly výrazně zjednodušit život. Stejně je tomu v případě zpřístupnění základních registrů dalším institucím, z něhož by mohli těžit občané, kterým by ubylo papírování například při vyřizování úvěrů. Říkám to jasně: obíhat musí informace, ne občan! A říkám taky to, že ustrnout ve 20. století si prostě a jednoduše nemůžeme dovolit, nebo se nám to moc ošklivě vymstí. Druhým Estonskem už asi nebudeme, ale měli bychom se mu alespoň přiblížit!

Řidičáky nyní snadně a kdekoli

A že změny k lepšímu jsou možné, ukazuje náš malý legislativní úspěch, díky kterému už nemusíte nosit při žádosti o řidičský průkaz foto v papírové podobě, použijí se fotky, které už jsou v jiných registrech nebo vás vyfotí přímo na místě. Požádat můžete v jakékoliv obci s rozšířenou působností a jakákoliv „trojka“ vám pak řidičák také vydá. Tuto změnu máme na svědomí s kolegou Janem Farským, kterého určitě znáte jako bývalého starostu Semil a především jako našeho volebního lídra.

 

SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME

Více peněz na obnovu kulturních památek

Spolu s kolegy se nám podařilo posílit podfinancované národní dotační programy na podporu obnovy kulturních památek o stovky milionů. Snažili jsme se tak řešit situaci, kdy Česko získá z fondů EU na podporu kultury méně peněz než doposud, na což ale státní rozpočet dostatečně nepamatoval. Přitom počet kulturních památek, jejichž obnova se neobejde bez dostatečného veřejného financování, je přibližně 40 tisíc, mnohé čekají na opravy i 25 let a jsou bezprostředně ohroženy. V situaci, kdy vnitřní dluh na kulturních památkách činí 318 miliard korun, navýšení problém neřeší uspokojivě, ale stojím si za tím, že je to určitě lepší než nedělat vůbec nic.

RODINA, OBEC, STÁT

Usnadnění výstavby rodinných domů i komunikací

V zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu se objevilo ustanovení, podle kterého za vynětí pozemku na stavbu rodinného domu občané museli zaplatit obrovské částky, třeba 300 tisíc korun, i když to nedávalo dobrý smysl. A to se nám samozřejmě nelíbí, mladé rodiny, které si chtějí postavit svůj dům, by měl stát podporovat, a ne jim házet klacky pod nohy. A tak jsme prosadili novelu, která výstavbu rodinných domů zlevňuje, ale také usnadňuje výstavbu obecních a krajských komunikací.

Obce mohou opět pokládat sítě podélně pod krajskými silnicemi

Zákaz vést vodovody, kanalizaci či kabely osvětlení pod silnicemi prvních až třetích tříd přinesla v roce 2015 nepromyšlená vládní novela zákona o pozemních komunikacích. Ta neumožňovala například uložení kanalizačního řádu do tělesa komunikace, kromě místních komunikací. Vzhledem k tomu, že většinu obcí logicky protínají silnice státní i krajské, šlo o jasný legislativní zmetek – a ten novela, kterou jsem připravila společně s Petrem Gazdíkem, pomohla odstranit. Občas je důležitější odstraňovat chyby v zákonech, které máme, než vymýšlet zákony nové. A že je těch chyb požehnaně…

Vyšší podíl obcí na DPH

Obce a města si opět polepší. Ráda jsem podpořila návrh Libereckého kraje, který do obecních a městských pokladen pošle 8,5 miliardy korun ročně. A protože obce a města hospodaří lépe než stát, považuji to za velmi rozumný krok. Jeho praktické dopady uvidíme snad už brzy třeba na náměstích, návsích, chodnících nebo na obecních cestách, které potřebují doslova každou korunu.

Byrokratické nařízení pro obce již neplatí

Obce a města, přestože neplatí daň z převodu nemovitosti, měla mít podle vládní novely zákona o dani z nabytí nemovitých věcí povinnost podávat daňové přiznání. Že je to nesmysl? Je. To ale nevadilo vládním úředníkům, kteří tento návrh připravili, ani vládě, která jej poslala do Poslanecké sněmovny. Naštěstí jsem si téhle „boty“ v předloze všimla a pozměňovacím návrhem k vládní ji pomohla odstranit.

STOP diskriminaci rodičů ve státních službách

I když nový služební zákon nepovažuji za úplně ideální, za malý úspěch považuji alespoň schválení mého pozměňovacího návrhu, který usnadní situaci úředníkům – rodičům, tatínkům i maminkám: budou-li se ucházet o vyšší post, nebude je diskriminovat to, že strávili nějaký čas na mateřské nebo rodičovské dovolené, jak vládní návrh předpokládal. A jak ráda s úsměvem říkám, tato změna má ještě jedno plus: nepřímo může vést k vyšší porodnosti, přinejmenším ve státní správě J

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.