Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Plány

Home » O práci » Plány

  • Možné uplatnění v konkrétní krajské Komisi nebo Výboru a proč

Chci na krajskou úroveň přenést všechny zásadní mnohaleté poznatky z parlamentní i obecní úrovně z oblasti financí, školství, dopravy či regionálního rozvoje. Konkrétně chci dokončit svou práci v Komisi rady „Řídící rada společného IDS Prahy a Středočeského kraje“, která je spolu s výborem pro dopravu hlavním hybatelem integrace veřejné dopravy. Chci i nadále rozvíjet činnost spolků, spolupracovat na obnově kulturních památek a podporovat živé umění, jež koření v našich obcích a regionech.

V krajském zastupitelstvu, ve výborech a dalších orgánech kraje se chci zasazovat:

  • O lepší školství:

Výstavba mateřských škol

Ve středních Čechách máme málo míst v mateřských školách. Obce přitom mají řadu připravených projektů, na které ale stát nepřipravil dost peněz. Je to trochu absurdní, protože ten samý stát nařídil, že od září 2017 je poslední ročník školky povinný. Co s tím? Budu se snažit, aby vláda dotační tituly co nejdříve posílila. Za první vlaštovku považuji novou mateřskou školu v obci Drhovy, na kterou děti čekaly celá desetiletí. Rozšíření dětských skupin a posílení dotačních programů na výstavbu a rekonstrukce mateřských škol by měly vést k rozšíření tolik potřebných kapacit, které rodiče v řadě obcí a měst postrádají.

Zavedení zkrácených úvazků rodičů školou povinných dětí

Zkrácené úvazky. Dalo by se toho o nich napsat mnoho, ale snad postačí říct, že jejich využití v České republice je ve srovnání s ostatními státy dost malé. Přitom pro určité kategorie zaměstnanců, třeba maminky s malými dětmi, jsou zkrácené úvazky správným receptem, jak udržet kontakt s trhem práce.

  • O kvalitnější a bezpečnější dopravu:

Na jednu jízdenku nejen v celém kraji

Naším cílem je dlouhodobě společná integrace pro Středočeský kraj i Prahu, aby mohli Středočeši, Pražané i návštěvníci obou krajů jezdit na jednu jízdenku do práce, do školy, na výlety, zkrátka křížem krážem krajem i Prahou. Pilotním projektem spolupráce byla v roce 2015 integrace Mělnicka a Neratovicka. Do konce roku 2021 by měl být dopravně propojen celý Středočeský kraj a Praha do jednoho systému, dle zásad „1 jízdenka, 1 tarif, 1 jízdní řád, 1 síť“. Postupně se rozbíhá i spolupráce s ostatními kraji. Říkám, že cílem musí být cestování po celé republice na jednu jízdenku – a motivovat k tomu musí i stát! Pak se povede cestovat Na jednu jízdenku po celé republice.

Sloučit organizátory veřejné dopravy a vybudovat nezávislé zúčtovací centrum

Dvě hlavy na jednom těle nejsou dlouhodobě funkčním modelem, avšak v Pražské integrované dopravě to dosud existuje. Sloučením ROPID a IDSK do jedné organizace umožní uspořit finance (nebude se platit dvojí management) a zlepší se celková koordinace veřejné dopravy. Navíc se zřídí společné zúčtovací centrum, aby byla zaručena jednotnost v celém PID a zároveň vznikla nezávislá kontrola všech dopravců z hlediska ekonomiky i zachovávání standardů kvality pro samotné cestující. V případě nedodržování standardů kvality bude dopravce pokutován.

Už žádné staré kraksny, ale nové nízkopodlažní autobusy

Budu prosazovat kvalitní přípravu výběrových řízení na autobusové dopravce tak, aby byl omezen monopol některých dopravců. Monopol vede zbytečně k vyšším cenám a často i ke špatné kvalitě služeb. Chci, aby od roku 2024 v kraji jezdilo násobně více krásných nových, nízkopodlažních a ekologičtějších autobusů než dnes.

Přívozy jsou také veřejná doprava

Dle dobrých příkladů z Prahy a dalších zahraničních integrovaných dopravních systémů, integrujeme do systému PID také středočeské přívozy, bude-li to z dopravního hlediska možné. Přívozy výrazně zkracují cesty tam, kde přes velké řeky chybí mosty. A bude dobře, když budou zkoordinovány s ostatní veřejnou dopravou – nově tak si je budete moct najít i přímo ve vyhledávačích spojení.

Konec neexistujících autobusových zastávek

Věděli jste, že přes 800 zastávek ve Středočeském kraji vůbec neexistuje? Označníky zastávky dávno uhnily, není kam vylepit jízdní řád, nástupní hranu nikdo nikdy nepostavil – prostě autobus zastaví jen tak u nějakého trávníku či „pangejtu“, protože se odjakživa zastavovalo právě „tam“. Jakpak mají přibýt do autobusů noví cestující, když ani nemohou tušit, kde je zastávka. Chci prosadit, aby kraj vytvořil speciální fond, který by obcím částečně spolufinancoval rekonstrukce a stavbu nových bezbariérových autobusových zastávek. Až zestárneme, tak tu bezbariérovost oceníme opravdu všichni.

PID Lítačka i pro řidiče automobilů?

Chci se zasadit se, aby Aplikace PID Lítačka nebyl jen „nosič jízdenek“, ale multifunkční aplikace, která by měla sloužit i automobilistům – dokázala by je navést na P+R s volnými parkovacími místy, dokázali pomocí ní zaplatit případné parkovné a poskytla automobilistům všechny nutné informace i jízdenku k další návazné veřejné dopravě.

 

 

 

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.