Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Interpelace

Home » O práci » Interpelace

Ústní interpelace:

http://www.psp.cz/sqw/interp.sqw?ic=6214

Řeč ve sněmovně:

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/rejstrik/jmenny/6214.html

Řeč ve sněmovně k vybraným předloženým tiskům:

 • ST 249 (zákon o obcích)
 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/048schuz/s048240.htm#r6

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/048schuz/s048244.htm#r3

 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/056schuz/s056223.htm#r10
 2. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/057schuz/s057044.htm#r1
 • ST 543 (Zemědělský půdní fond)
 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/031schuz/s031229.htm#r10

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/031schuz/s031232.htm#r6

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/031schuz/s031233.htm#r3

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/031schuz/s031233.htm#r17

 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/039schuz/s039345.htm#r3
 2. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/042schuz/s042259.htm#r7

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/042schuz/s042260.htm#r4

 • ST 807 (provoz na pozemních komunikacích)
 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/050schuz/s050329.htm#r1

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/050schuz/s050330.htm#r6

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/050schuz/s050331.htm#r14

 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055237.htm#r11
 2. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/056schuz/s056285.htm#r11

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/056schuz/s056361.htm#r10

 • ST 838 (zákon o pozemních komunikacích) – souhlas v prvém čtení
 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/049schuz/s049207.htm#r3
 • ST 848 (daně z příjmů) – vzat zpět ve 2. čtení
 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/050schuz/s050327.htm#r6

http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/050schuz/s050328.htm#r8

 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/055schuz/s055308.htm#r7
 • ST 1056 (daně z příjmů) – souhlas v prvém čtení
 1. čtení http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/057schuz/s057210.htm#r1

 

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.