Střet zájmů Andreje Babiše

Babiš se odvolal proti rozhodnutí černošického úřadu. Jeho údajný střet zájmů má nyní řešit Středočeský kraj. To napětí! Jak to asi Středočeský krajský úřad posoudí?  Premiér Babiš (ANO) se odvolal proti rozhodnutí černošického úřadu

Čtení Ústavy

Připojila jsem se dnes k veřejnému čtení naší Ústavy. Připadly mi články 57 a 58. Ústavodárce byl moudrý – do jednoho z nich napsal: “Nikdo nemůže být zvolen [prezidentem republiky] více než dvakrát za sebou.” Sešlo se nás dnes hodně. Čtenářů i posluchačů Ústavy ČR. 🇨🇿 Ústavy nás všech.

V Kynšperku nad Ohří

Do Kynšperku jsem si “odskočila” na jednání Rady Asociace ředitelů základních škol kvůli našemu návrhu na tzv. sabatikl. Zazněla řada dotazů a připomínek, jedno bylo pro mě velmi důležité – snaha Rady hledat cesty k realizaci návrhu. Za to jim moc děkuji! 😘 Vysvětlivky: Sabatikl (z latinského sabbaticus, což je z řeckého sabbatikos, a to z hebrejského šabaton, […]