Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Ruku v ruce: Touha je zázrak

Home » Články » Ruku v ruce: Touha je zázrak

Výstavy v Poslanecké sněmovně se staly dobrou a užitečnou tradicí.
A výstava fotografií profesora Jindřicha Štreita, kterou zdokumentoval křehký a neprobádaný svět lidí žijících s těžkým mentálním postižením – například poruchami autistického spektra – patřila jistě k těm nejzajímavějším.
Vracím se ještě jednou k této události, protože chci PODĚKOVAT.
Samozřejmě autorovi za jeho fotografická díla, plné lidskosti, touhy, naděje a lásky. Jeho dceři Monice Duarte Štreitové, která přijela z Portugalska a svou hrou na příčnou flétnu velmi důstojně zarámovala vernisáž výstavy. Profesoru Vladimíru Birgusovi ze Slezské univerzity v Opavě za zasvěcené hodnocení autorovy práce, kterou ho provází několik desetiletí. Olze Dvořákové, která zastupovala obecně prospěšnou společnost Ruka pro život a paní ředitelku Lenku Janištinovou.
Tato organizace se významně podílela na vzniku myšlenky této putovní výstavy, s cílem představit ve veřejném prostoru život lidí s mentálním a kombinovaným postižení a bojovat za to, aby je jejich jinakost neodsouvala na okraj společnosti. Světlaně Hrbkové, matce autistických dvojčat, za to, že s námi sdílela životní příběh její rodiny a nade vše pochybnosti ukázala, že tato náročná cesta je plná lidskosti a lásky.
A tím můj seznam nekončí: je tam bezesporu autor realizace architekt Petr Kovář, Vladimír Vicherek, Veronika Vicherková a Petr Kilian, moje milá a ochotná kolegyně Petra Puklová, z Parlamentní knihovny a Archivu Poslanecké sněmovny. Děkuji všem, kteří přišli a jistě o tom budou povídat dalším…
A ještě jedno speciální poděkování patří firmě EPAL, která zapůjčila 90 palet.
I díky nim vznikla velmi zajímavá a funkční instalace, která umožnila vtěsnat do malého prostoru potřebný počet velkoformátových fotografií tak, aby to mělo smysl a byl zachován estetický rozměr.
Výstava má název RUKU V RUCE: Touha je zázrak a tak děkuji všem, kteří pomáhají a mají otevřené srdce.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.