Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Fandím vědě, fandím našim vědcům a vědkyním

Home » Články » Fandím vědě, fandím našim vědcům a vědkyním

Být mezi tolika vzdělanci a lidmi, co něco dokázali a zajisté v budoucnu dokážou, to je prostě skvělý pocit. 😊
Moc ráda jsem se v Národnímm domě na Vinohradech zúčastnila LXIII. Akademického sněmu Akademie věd České republiky, tedy jejího nejvyššího orgánu.
Věda je o kreativitě, vytrvalosti, štěstí, znalostech. Ale samozřejmě i o penězích. Nyní se totiž diskutuje změna poměru mezi institucionálním a účelovým financováním.
Já se stavím na stranu posílení institucionální podpory a byla bych ráda, aby složky státu více naslouchaly vědcům. A to nejen v oblasti aplikace vědeckých výsledků, ale i financování.
Ještě jednou díky za možnost dnes s vámi být. Fandím vědě, fandím našim vědcům a vědkyním a fandím nám všem, aby se podařilo zajistit udržitelný systém financování naší vědy. Protože jedno je jisté: věda je budoucnost.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.