Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Chceme prosadit korespondenční volbu

Home » Články » Chceme prosadit korespondenční volbu

Právo volit má každý občan ČR, který je starší 18 let. To praví zákon. Bez ohledu na to, zda dotyčný žije v Brně, Příbrami, Mikulově nebo v New Yorku.
Občanství a ani volební právo se přejetím hranic neztrácí. Chceme proto umožnit, aby pro naše občany, kteří se v době voleb nachází v zahraničí, byl výkon jejich práva co nejjednodušší.
Proto chceme prosadit korespondenční volbu. Tak, jak to má naprostá většina zemí v Evropě, a to i třeba sousední Slovensko.👍🏻

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.