Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Odpočívejte v pokoji, Karle Schwarzenbergu…

Home » Články » Odpočívejte v pokoji, Karle Schwarzenbergu…

Dnes jsme se v katedrále sv. Víta rozloučili s Karlem Schwarzenbergem. Jsem však přesvědčena, že jeho odkaz bude v našich srdcích žít navždy.❤️

Dnešní shromáždění nám připomnělo jeho výjimečný přínos pro naši zemi. Karel Schwarzenberg byl neohrožený bojovník za svobodu, principy a demokracii. Své úsilí věnoval ochraně lidských práv a podporoval svobodnou společnost. Jeho život byl příkladem vznešenosti.
Snažme se my všichni nadále o lepší budoucnost a braňme hodnoty, které mu byly po celý život drahé. Není tu s námi fyzicky, ale jeho odkaz bude pokračovat.
Odpočívejte v pokoji, Karle Schwarzenbergu.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.