Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Sněmovna přijala záchranný balíček pro českou ekonomiku

Home » Články » Sněmovna přijala záchranný balíček pro českou ekonomiku

Je to další krok k tomu, abychom zastavili pád státních financí. Nicméně neslavím, neotvírám šampaňské.
Vím dobře, že se tato opatření řady lidi negativně dotknou. Bohužel ale bez těchto kroků nedovedeme naši zemi a ekonomiku k růstu.
Co však slibuji spoluobčanům je, že v dalších letech, kdy se po úpadku zahájeném rokem 2020 vrátíme k prosperitě. Budu prosazovat, aby plody této prosperity získávali především ti, kdo nyní přinášejí oběti a ti, kteří to nejvíc budou potřebovat.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.