Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Z mého poznámkového deníku…

Home » Články » Z mého poznámkového deníku…

Bohužel jsem z pracovních důvodů nemohla být včera večer ve vysílání České televize a v diskusi o etickém kodexu.
Takže ve studiu spolu s moderátorkou seděli jenom Radim Fiala z SPD a Radek Vondráček (ANO).
Mám k jejich vystoupení několik málo poznámek.
Radim Fiala tvrdí, že etický kodex by byl jen „papír pro papír“.
Nikoliv, pane kolego, slušnost a férovost není „papír pro papír“.
Oba si notovali, že vytvoření seznamu nedoporučených slov, takových slov, která se nesluší vůči kolegům používat, znamená, že „šrouby se začnou utahovat“, že to je omezení diskuse a v důsledku cenzura.
Není. Je to jinak.
Pokud mám argumenty, neslušnost je nezesílí. Pokud argumenty nemám, neslušnost mi je nevytvoří.
Neslušnost, nadávání a vulgaritu nelze „smáznout“ konstatováním „on je prostě takový“, jako to jeden z diskutérů udělal o jistém předsedovi politické strany.
Ve Spidermanovi říká strýček Ben, který vychovává hlavního hrdinu, sice jednoduchou a nikoliv objevnou, ale přece jenom důležitou větu: „Velká moc přináší i velkou odpovědnost.“
Odpovědní lidé jsou schopní samoregulace, neodpovědní hledají výmluvy a hází své poklesky na jiné.
V jednom s oběma pány souhlasím: Voliči by opravdu měli sledovat, kdo ve sněmovně jak vystupuje. Neboť hrubost je hrubost vždycky.
A jak se chovají ke kolegům ve sněmovně o nich něco vypovídá.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.