Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Delegace biskupů z Běloruska, Indie a Ugandy v Poslanecké sněmovně

Home » Články » Delegace biskupů z Běloruska, Indie a Ugandy v Poslanecké sněmovně

Dnes jsem měla tu čest přivítat u nás v Poslanecké sněmovně delegaci biskupů z Běloruska, Indie a Ugandy.
👉🏻 Důvodem jejich návštěvy v České republice byla účast na oslavách 1050. výročí založení pražského biskupství, ale jsou u nás i kvůli důležitým pracovním věcem: jsou to totiž země, kde dlouhodobě a smysluplně pomáhá Arcidiecézní charita Praha.
Jde tedy o jednání zaměřená na cílení pomoci financované českými dárci. V těchto zemích pracuje charita zejména na zdravotnických, ale i vzdělávacích, kde dává důležitý prostor pro vzdělávání žen a dětí, které bývá v mnoha zemích bohužel často ještě přehlíženo.💟
Ujistila jsem naše přátele, že se mohou spolehnout na to, že i nadále budeme v co největší možné míře podporovat v jejich zemích ty, kterým je podpory třeba. A také že si velmi vážím jejich osobního přínosu a pomoci. Připomněla jsem například projekt „Adopce na dálku”, který umožnil a dále umožňuje získávat vzdělání dětem z chudých rodin v řadě zemí světa.🫶
Našeho setkání se zúčastnil i kardinál Dominik Duka. Zvláštní poděkování si zaslouží Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha a samozřejmě všichni, kteří pomáhají lidem v nouzi.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.