Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Vážené učitelky, vážení učitelé. Díky!

Home » Články » Vážené učitelky, vážení učitelé. Díky!

Díky za trpělivost, obětavost, lásku, za všechno, co předáváte dětem, žákům, studentům.
Když tedy slavíme také 431 let od narození Jana Amose Komenského, přidám zavazující citát: „Jediným učitelem hodným toho jména jest ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní odpovědnosti.“
Přeji všem učitelům a učitelkám, ale také dětem a rodičům, aby českých škol bylo dostatek, aby byly důstojným a kreativním místem pro vzdělávání a abychom měli na paměti, i v těchto turbulentních časech, že vzděláni je zásadní věc pro budoucnost naší země!👍🏻

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.