Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Dnes si připomínáme 30 let od schválení naší Ústavy ČR Českou národní radou

Home » Články » Dnes si připomínáme 30 let od schválení naší Ústavy ČR Českou národní radou

Bez Ústavy by stát nefungoval. Bez naší Ústavy bychom nežili ve svobodném a demokratickém státě. Ústava je zárukou demokratického a svobodného státu. A možná právě proto hlasovali tehdy proti jejímu přijetí zejména komunisté. Jsem moc ráda za to, že naše Ústava se ukázala být nadčasovou, protože dokázala během třech dekád, jak je funkční, jak díky ní dokázal stát i politická scéna překlenout i mnohá složitá období.
Je jak na nás, politicích, ale i na všech občanech naší země, aby práva, svobody a povinnosti, které nám dává a které na nás klade naše Ústava, zůstaly i nadále v platnosti. Protože stejně tak, jako šla jedním hlasováním Ústava přijmout, jde jedním hlasováním i pozměnit. Na to by měl každý z nás myslet nejen u volební urny.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.