Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Na téma nedostatečné kapacity škol a školek

Home » Články » Na téma nedostatečné kapacity škol a školek

Víte, že téma nedostatku kapacit ve středočeských školách řeším intenzivně. A dokonce i s předstihem, jako třeba v Drahelčicích, kam jsem na schůzku právě o kapacitě škol a školek dorazila s týdenním předstihem… 😀
Ale nebylo to vůbec na škodu. 😉 S paní starostkou Petrou Ďuranovou a místostarostkou Irenou Moulisovou jsme i tak čas využily efektivně. Dámy mě seznámily s tím, jak to v Drahelčicích mají, ale bohužel není překvapením, že jako v každé obci kolem Prahy, i tam řeší intenzivně nedostatek kapacit ve školkách i školách. Postavili zde novou a krásnou mateřskou školu, školu budou muset zatím řešit provizorní stavbou.
Jsem ráda, že se společným úsilím podařilo dojednat navýšení finančních prostředků právě na řešení nedostatku kapacit ve školách, ale tím naše společná cesta nekončí. Pokračujeme dál a věřím, že za pár let bude díky společné práci dostatek míst pro všechny žáky. 🙂

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.