Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Výjezd po středních Čechách: Nymbursko

Home » Články » Výjezd po středních Čechách: Nymbursko

Poslanci by měli být v úzkém vztahu se svým regionem a s občany, kteří v něm žijí. 🤝🏻 Ti mají samozřejmě svoje velké i menší problémy, na které byl měla sněmovna tak či onak reagovat.
Proto jsem celý včerejší den strávila společně s Petrem Haladou, který celý výjezd připravil, na cestách po středních Čechách. Konkrétně na Nymbursku.
👉🏻 První zastávkou byla oblast, ve které působí Místní akční skupina (MAS) Svatojiřský les. Jejím cílem je především podpora a rozvíjení obcí, podnikání a cestovního ruchu v této části Polabské nížiny. A musím říct, že to dělají s neskutečnou profesionalitou a energií. MAS Svatojiřský les funguje od roku 2006 a má 64 členů. Za každou smysluplnou a užitečnou prací jsou šikovní lidé. 🙂 V tomto případě Ing. Luděk Beneš. Mgr. Markéta Karásková a Ing. Šárka Dvořáková. 👍🏻
Tento výsek severovýchodu Středočeského kraje díky nim, jejich znalosti území a schopnosti komunikovat se starosty, podnikateli a občany, získal dotace na množství potřebných věcí.
A nejen to. 😉 Vzdělávání, zápůjčky mobiliáře pro nejrůznější akce, podpora komunitního života, spolupráce a podpora neziskových organizací a skutečný rozvoj venkova. Klobouk dolů! 👌🏻 Ale povídali jsme si samozřejmě i o tom, co je a jejich členy (celkem 35 obcí) trápí. A asi nikoho nepřekvapí, že je to nedostatek míst ve školkách a školách!

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.