Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Dnes jednáme o státním rozpočtu

Home » Články » Dnes jednáme o státním rozpočtu

Jak se říká, jsme mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně stojíme před nutností udržet zdravé veřejné finance, neprojídat se do budoucnosti a nezadlužovat příští generace.
Na straně druhé stojí neméně důležité udržení sociálního smíru, aby stát lidem v nouzi pomohl.
To vše v situaci, kdy tu máme obrovskou energetickou krizi a zuřící válku doslova v sousedství.
Věřím, že navržená změna rozpočtu je vhodným kompromisem. A to hlavně proto, že schodek rozpočtu není určen na další projídání, ale na konkrétní pomoc domácnostem a firmám. Zkrátka abychom to všichni ve zdraví a bezpečí ustáli.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.