Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Večer lidí dobré vůle

Home » Články » Večer lidí dobré vůle

Na prastarém Velehradě se dnes v plné slávě uskutečnil benefiční koncert Večer lidí dobré vůle. Po více než jedenácti stoletích si zde připomínáme světce Cyrila a Metoděje a jejich historickou misi na Velké Moravě. Zároveň si tím ale v této těžké době připomínáme, jak je důležité řídit se křesťanskou morálkou. Tou morálkou, která nám velí pomáhat bližním v nesnázích, věnovat část svého srdce i majetku lidem v nouzi či válečným uprchlíkům.
Právě tato křesťanská morálka a naše pomoc nás odlišují od těch, kdo jsou ochotni pro kus území a uspokojení zbytnělého ego rozpoutat nesmyslný válečný konflikt. Pečujme o tuto morálku, je na ni založena naše evropská civilizace, je to hodnota, na kterou musíme v těchto dobách stavět.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.