Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Začalo naše české předsednictví v Radě EU…

Home » Články » Začalo naše české předsednictví v Radě EU…

V nádherných prostorách zámku Litomyšl jsme dnes při té příležitosti jednali se zástupci Evropské komise v čele s její předsedkyní Ursulou von der Leyen.
„Evropa jako úkol.“ To není jen citát prezidenta Havla. Není to jen fráze. To je realita.
Motto našeho předsednictví v Radě EU jasně říká, co je třeba. Úkolů před námi stojí mnoho: vybudování energetické soběstačnosti, posílení bezpečnosti a zvládnutí uprchlické krize.
Držím nám všem, vládě a celému státu palce, abychom se zvládli s těmito nelehkými, ale o to pro občany důležitějšími úkoly v čele Evropy popasovat. Věřím, že tentokrát nezklameme.

Tady pro vás přidávám přepis projevu, který jsem na jednání přednesla:

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,
Doba před nás postavila mimořádně těžké období. Proti světu, který jsme do nedávna znali, proti naší Evropě, se postavilo hned několik protivenství. A překonat nebo alespoň začít překonávat tato protivenství je nyní hlavním úkolem českého předsednictví Rady Evropské unie.
Když jednotlivé priority našeho předsednictví postupně vypočítáváme, na posledním místě zmiňujeme odolnost našich demokratických institucí. Ano, z pohledu médií a aktuálního stavu věcí se jeví jako mnohem důležitější zvládnutí uprchlické krize a všech možných dopadů války na Ukrajině, překonání energetických problémů, posílení obrany, a hlavně udržení fungující a výkonné ekonomiky.
To, co nás ale hlavně odlišuje od některých jiných částí světa, je právě onen důraz na demokratický systém. Krize a potíže, které nás v příštích měsících a možná i letech budou pronásledovat, mohou vyvolat poptávku po jednoduchých nedemokratických řešeních. Současná evropská situace bývá občas přirovnávána k období těsně před první světovou válkou. A my všichni dobře víme, co po této válce přišlo a jaké totální ohrožení naší civilizace přinesl následný zánik demokracie v některých evropských zemích.
Zároveň také ale víme, že to byl právě demokratický svět, kterému se nad dvěma strašnými diktaturami minulého století podařilo zvítězit. Jako představitelka Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proto musím důrazně apelovat na to, aby právě otázka demokracie a její posílení bylo v našich hlavách a činech na prvním i posledním místě.
Vážené dámy, vážení pánové, mílí hosté!
Přeji českému předsednictví Rady Evropské unie, aby prosadilo to nejlepší z demokratických tradic, které naše Evropa má. Bez nich nám sebelepší schopnost vypořádat se s krizemi, energetickými a ekonomickými obtížemi, bude k ničemu. Bude to znamenat mnoho a mnoho práce. Jsme na ni připraveni!
Děkuji za pozornost!

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.