Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Vzpomínka na Miladu Horákovou

Home » Články » Vzpomínka na Miladu Horákovou

27. června 1950 v 5:35 začalo poslední patnáctiminutové utrpení Milady Horákové.
Její odsouzení k smrti v procesu, který byl zinscenován Státní bezpečnosti, vyvolalo vlnu protestů po celém světě. Přesto byla neobyčejně brutálně popravena.
Komunističtí pohlaváři se Milady Horákové báli, měli panickou hrůzu z ženy přímé a jdoucí bez zaváhání za ideálem pravdy, za vizí sociální spravedlností.
Včera jsem měla tu čest účastnit se pietního setkání k uctění památky této velké ženy.
Jsem vděčná všem, kdo se postavili komunistickému zločinnému režimu, všem, kteří i za cenu ztráty života, vytvořili protiváhu udavačům, donašečům, agentům a pomocníkům komunistické zvůle.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.