Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Dětské skupiny jsou pomoc, ne konkurence mateřským školám!

Home » Články » Dětské skupiny jsou pomoc, ne konkurence mateřským školám!

Konec diskusí! Dětské skupiny jsou pomoc, ne konkurence MŠ a pomohou řešit nedostatečnou kapacitu.
Není žádným tajemstvím, že dětské skupiny jsou mým srdečním tématem. Již před 10 lety jsem jako začínající poslankyně spatřovala potenciál této formy péče o dítě jako skvělé alternativy přeplněných mateřských škol v mém kraji. Záhy jsem však pochopila, že důvodů pro podporu vzniku a fungování dětských skupin je mnohem více. Umožnění rodičům vrátit se na trh práce – byť jen třeba na částečný úvazek – je jedním z nich. Dalším důvodem je odlehčení rodičům a vytvoření prostoru pro jejich volnočasové aktivity či vzdělávání. Platí totiž základní rovnice, která říká, že spokojený rodič znamená spokojené dítě.
Je mi proto ctí, že jsem dnes mohla na půdě Poslanecké sněmovny uspořádat seminář, na kterém se sešli starostové a starostky, zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí a také provozovatelé, ředitelky a ředitelé dětských skupin, kteří si vzájemně vyměnili důležité informace o založení, registraci a fungování dětské skupiny. Od paní Štýbrové a paní Sotolářové jsme se dozvěděli o legislativním rámci existence dětských skupin, o jejich kategorizaci podle počtu dětí a jejich věku a o různosti požadavků na jednotlivé kategorie. Důležitou informací pro všechny, kdo plánují založení dětské skupiny, byl popis celého postupu – od nalezení vhodných prostor, které schválí hygienická stanice a autorizovaná osoba v oblasti požární bezpečnosti, až po žádost o evidenci dětské skupiny, která se podává na MPSV. Dozvěděli jsme se také o aktuální výzvě na podporu vzniku nových kapacit v dětských skupinách, do které je stále možné se přihlásit – a to až do 30.6. Potřeba je přitom jen adresa a kapacita dětské skupiny. K tomu žadatel doloží prohlášení obce o souhlasu s žádostí a následně proběhne hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, po němž bude žadatel MPSV vyzván, aby doložil vlastnická práva (popřípadě nájem) k objektu, v němž se dětská skupina nachází. Kromě toho existují i další programy, do kterých je možné se přihlásit a které naleznete na stránkách MPSV.
Zároveň jsme také měli možnost poslechnout si mnoho příkladů dobré praxe od ředitelek již fungujících dětských skupin, které se s námi podělily o příběhy založení dětských skupin v jejich obcích, pohovořily o výhodách a nevýhodách dětských skupin, o způsobech jejich financování a předaly ostatním účastníkům důležité a praktické informace o každodenním provozu.
Paní Vísková se podělila o zkušenosti se založením dětské skupiny v obci Lužec nad Cidlinou, jejímž zřizovatelem a provozovatelem je obec se zhruba 520 obyvateli. Dětská skupina zde funguje od roku 2020 a nyní poskytuje péči 18 dětem ve věku od dvou let – bezplatně.
Ředitelka DS Malíček, paní Hovorková, nás pro změnu ve svém vyprávění zavedla do Plzně, kde pod patronátem bývalé tajemnice městského magistrátu vznikla dětská skupina v budovách dvou bývalých kanceláří.
A nakonec jsme zavítali do Frýdku-Místku. Paní ředitelka Kocichová, která má pod svými křídly hned 3 dětské skupiny, nám představila činnost Koťátek, Kuřátek i Broučků – 3 dětských skupin, které úzce spolupracují s tamní střední zdravotnickou školou. Studenti zdravotnických oborů totiž ve zdejších dětských skupinách realizují od druhého ročníku praxi.
Všichni poskytovatelé si postěžovali na jediné: nedostačující platové podmínky pečujících osob, od nichž je vyžadována poměrně odborná kvalifikace – od sociálních, přes pedagogické až po zdravotnické obory – avšak jejich finanční ohodnocení je spíše podprůměrné. Doufejme, že toto se do budoucna změní a že dětských skupin bude přibývat. V rámci evaluačního výzkumu se totiž ukázalo, že kdybychom měli vytvořit kapacitu pro všechny děti, jejichž rodiče by rádi pracovalo alespoň na částečný úvazek, museli bychom vytvořit dalších zhruba 70 tisíc míst.
Velké poděkování patří všem, kdo se dnes zúčastnili.🙂
Zvláštní poděkování pak patří zástupcům MPSV, ředitelům DS a paní Celerýnové, předsedkyni Asociace provozovatelů dětských skupin.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.