Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Jsme na jedné lodi

Home » Články » Jsme na jedné lodi

Projev ukrajinského prezidenta k oběma komorám Parlamentu nám připomenul jedno základní poselství: Agresorovi je nutné postavit se jednotně a společnými silami. Naprosto s tím souhlasím.
Pokud chtějí demokratické svobodné země porazit ruský nacionalistický a imperiální režim, pak musí platit: Jsme s vámi, buďte s námi!
Naše historická zkušenost nás k tomu zavazuje dvojnásob…

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.