Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Při uzavírání smluv buďte opatrní!

Home » Články » Při uzavírání smluv buďte opatrní!

👉🏻 Dnes platí více než kdy jindy poučka stará jako psaný kontrakt sám: důkladně čtěte smlouvy, které se chystáte uzavřít. Není totiž všechno zlato, co se třpytí a není fixace jako fixace.
Neúprosné zvyšování cen energií citelně zasáhlo většinu domácností i firem, s výjimkou těch, kdo si cenu zafixovali. Avšak v poslední době se stále více spotřebitelů setkává s tím, že je kontaktují jejich dodavatelé elektřiny a oznamují jim, že navyšují ceny energie, a to leckdy i přesto, že spotřebitel měl uzavřenou smlouvu s tzv. fixovanou cenou – tedy cenou, která by se neměla zvýšit ani snížit. Jenže ne každý produkt, který v názvu slibuje garantovanou cenu, obsahově skutečně poskytuje ručení za neměnnost stanovené ceny.
Důležité je, jaké podmínky jsou ve skutečnosti uvedeny ve smlouvě. Dodavatel si totiž může změnu ceny navázanou na změnu okolností smluvně vymínit nebo může využít práva odstoupit od smlouvy uzavřené na dobu neurčitou a zákazníkovi pak nabídnout novou smlouvu, tentokrát s vyšší cenou.
❗️Proto bych na Vás chtěla apelovat: opravdu důkladně si přečtěte Vaši smlouvu a v případě, že si nevíte rady, nebojte se obrátit na Vaši rodinu, na přátele nebo i na některou z právních poraden (například občanské poradny nebo telefonickou help linku Člověka v tísni), které zdarma nabízí právní konzultace. Klasické právní přísloví vigilantibus iura neboli právo patří bdělým totiž říká, že zákon pomáhá těm, kdo o svá práva aktivně pečují a především je znají.
Dalším palčivým tématem v souvislosti s energiemi je výše záloh, které se mnohým domácnostem neúnosně zvyšují. Pro některé zranitelné skupiny, jako jsou důchodci či matky samoživitelky, je přitom zvýšení i „jen“ o pár stovek měsíčně devastující. V případě, že je pro Vás nastavená výše záloh neúměrně vysoká, můžete požádat o jejich snížení. Nicméně je dobré připomenout, že zálohy, které platíte, by měly odpovídat Vaší očekávané spotřebě (laickým výpočtem je to Vaše spotřeba za minulý rok vydělená 11).
Pokud si je totiž nastavíte příliš nízko, výsledný nedoplatek by mohl být nepříjemným překvapením a ve výsledku by mohl být více likvidační než vysoké zálohy.
Na závěr dodám, že zejména v této nelehké době je více než kdy jindy potřeba být bdělý, být zodpovědný k sobě i k ostatním a kromě zákona se ohlížet i na slušnost a dobré mravy.
P.S.: Budu ráda, když mi napíšete i o Vašich zkušenostech. O těch špatných i o těch dobrých.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.