Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Internet je nedílnou součástí našich životů…

Home » Články » Internet je nedílnou součástí našich životů…

…a totéž platí i pro státní správu.
👉🏻 Ráda jsem se v pondělí zúčastnila již 24. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové.
Když tato konference v roce 1998 začínala, používalo se ještě vytáčené připojení a obchodní rejstřík byl dostupný elektronicky teprve rok. Z dnešního pohledu by to šlo nazvat internetovým pravěkem. 😀
Dnes už neřešíme přístup k internetu, ale „pereme“ se s hladkou komunikací všech systémů a v neposlední řadě s korupcí v IT zakázkách. Což nás všechny stálo miliardy v přímých nákladech a nevyčíslitelné sumy v těch nepřímých spočívajících v tom, že to často nefungovalo. Protože funkčnost byla až na poslední místě.
❗️To už je snad minulostí.
Věřím svým vládním kolegům, kteří mají digitalizaci veřejné správy na starosti, že tyto nemalé technické úkoly zvládnou.
Před námi teď stojí důležitý úkol: abychom prostřednictvím digitalizace skutečně přiblížili správu státu a obce občanům. Aby to pro ně celé bylo srozumitelné, užitečné a aby jim elektronický úřad sloužil, ne aby sloužili oni jemu.
Naše země potřebuje výkonný, ale hlavně občanům přívětivý eGovernemnt. Ne jako nástroj útlaku (třeba jako v Číně), ale jako způsob, jak všem ulehčit život. V tom nám může být vzorem třeba Estonsko, kde si každý zařídí ze svého počítače firmu na pár kliků, zaplatí daně, či se dozví veškeré informace z veřejné správy, která je pro něj transparentní jako křišťálové sklo.
A právě tato konference byla příležitostí, jak tohle všechno probrat, vyměnit si zkušenosti a díky tomu se zlepšovat. Účastníkúm, ale hlavně nám všem přeji, ať co nejdříve poskočíme co nejblíže k „digitální polis“. 🙂

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.