Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Nový stavební zákon chceme, ale…

Home » Články » Nový stavební zákon chceme, ale…

Jasně jsme před volbami říkali, že nesouhlasíme se stavebním zákonem, jak ho navrhla minulá vláda.
Byli jsme proti tomu, aby se rušil velký počet stavebních úřadů a centralizovalo se stavební řízení.
To, že se nám dnes konečně podařilo schválit odklad účinnosti tohoto zákona, je důležitý krok k nápravě.
Můžeme napravit chyby napáchané minulými vládami. Můžeme připravit zákon, který skutečně zjednoduší stavební řízení a zároveň zachová jeho dostupnost v regionech.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.