Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Kam kráčí české stavebnictví…

Home » Články » Kam kráčí české stavebnictví…

Dnes jsem se zúčastnila konference „Summit stavebního rozvoje”, kterou připravila Sdružení pro architekturu a rozvoj.🏗️
Obecní dům – tento klenot české secese – byl důstojným místem pro diskusi o českém stavebnictví, jeho významu a perspektivách.
Tomu odpovídalo i reprezentativní zastoupení hlavních diskutujících a účast dvou ministrů koaliční vlády: ministra dopravy Martina Kupky a (moderně online) ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše.🙂
Témat a pohledů na stavebnictví bylo dost a veskrze zajímavých, ale otevřeně se hovořilo i o problémech. Covid, energetická krize, inflace a v neposlední řadě dopady války na Ukrajině. Také se diskutovalo o stavebním zákoně.
Uvědomila jsem si opět, jak je tento zákon významný a jak je důležité připravit jeho novelu kvalitně. Není to samozřejmě jednoduché, protože to vyžaduje najít takový model, který nebude upřednostňovat jeden či dva segmenty oboru a naopak některé upozadí. Ale vzhledem k výzvám a nelehké politické i ekonomické situaci nejen České republiky je povinností nejen politiků, ale také ekonomických subjektů, hledat řešení vyvážená a spravedlivá.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.