Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Nejsme z jiné planety

Home » Články » Nejsme z jiné planety

Nedávno mě ve Sněmovně navštívila Katka Maxová. Přinesla mi knížku “Nejsme z jiné planety” o svém životním příběhu. Katka o sobě říká, že nedovede sedět doma a nic nedělat. A to je pravda! 👍
Nedávno jsme se potkaly na charitativní akci Jarně narozeninový večírek Lucie a Erika pro Asistenci pořádaný ředitelem Asistence Erikem Čiperou. 😊
Katka chce se svým spolkem DMO Pobyty z.s. ukázat lidem s handicapem cestu k osamostatnění se a k aktivnímu způsobu života, který jim umožní zařazení do společnosti.
Pořádá rehabilitační pobyty pro dospělé lidi s dětskou mozkovou obrnou. Pobyty jsou určeny pro lidi s tímto pohybovým postižením, kteří mají zájem se pobavit, seznámit se a hlavně objevit nové možnosti pro svůj, doposud často osamělý, způsob života.
Katka a Erik mají mnoho společného. Oba mají rádi svoji práci a oba věří, že má smysl pomáhat lidem, kteří to potřebují! Oba usilují se o zavedení individualizovaného pátého stupně příspěvku na péči pro lidi s postižením. A mají pro to své argumenty:
1️⃣Pátý stupeň umožní plnohodnotně žít a rozhodovat o kvalitě vlastního života 10 000 lidí s postižením, kteří potřebují pomoc více než 6 hodin asistence denně.
2️⃣ Lidé s postižením nebudou nuceni z ekonomických důvodů odcházet do pobytových zařízení sociálních služeb.
3️⃣ Pátý stupeň přinese lidem s postižením větší nezávislost a soběstačnost. Umožní jim žít doma a aktivně se účastnit společenského života.
4️⃣ Pátý stupeň sníží finanční i fyzickou zátěž blízkých lidí s postižením, v současnosti po 365 dní v roce často jediných pečujících bez šance na odpočinek.
Spolu s nimi věřím, že se to podaří!👍🏻

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.