Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Spravedlnost kráčí pomalu, ale kráčí…

Home » Články » Spravedlnost kráčí pomalu, ale kráčí…

Jsem daleka toho, abych předjímala rozhodnutí soudu – ať bude výsledek jakýkoliv, tak důležité je, že zákony platí pro každého a že skutky, u kterých je podezření na trestný čin, jsou po právu přezkoumány.
Zároveň chci říct jednu věc. Nedělejme z této věci téma příštích dnů. Máme důležitější starosti. Válka, pomoc uprchlíkům a lidem v nouzi, ruská agresivní politika i činy, samozřejmě pomoc státu našim spoluobčanům, na které dopadá energetická krize, udržení stabilních veřejných financí a zastavení inflace či třeba smysluplnný stavební zákon – to jsou skutečně podstatná témata. Daleko podstatnější, než zda bude nebo nebude odsouzen jeden bývalý premiér této země.
Tím nesnižuji význam aktu podání obžaloby. Jenom ho chci zařadit do kontextu doby.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.