Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Snad se blýská na lepší časy

Home » Články » Snad se blýská na lepší časy

Valná hromada SDH Chlumín 🚒– jak důležité je mít v obci aktivní hasiče, o tom by mohli v Chlumíně vyprávět. 🏠
Vyjíždí k požárům či likvidaci ropných látek, pomáhají obci, škole, školce a spolkům, vychovávají mladé hasiče. Starosta Zálezlic Jiří Čížek připomenul jejich pomoc i ostatních SDH z okolí při likvidaci následků povodní (2002, 2013). 👍 U videa se jen tajil dech nad tou zkázou.😢
Starosta hasičů Ján Chlebo zhodnotil uplynulý rok. Řeč šla o oslavách 140.výročí založení, vzpomínalo se na dva kolegy, kteří přišli o život při zásahu,🖤 došlo i na ocenění . 🎖Mimo jiné bývalého starosty Václava Pokorného či Jiří Suchánek, bronzového paraolympionika z OH v Tokiu.
Poprvé jsem viděla a měla možnost si potěžkat olympijskou medaili! 🥉
Přijeli i hasiči z okolních obcí Dolínek, Újezdec, Minic, Chvatěrub či Úžic. 🧑🏻‍🚒🧑🏻‍🚒
“Konečně se opět potkáváme, ta společná setkávání nám moc chyběla! Snad se blýská na lepší časy!” – znělo ve zdravicích!
V to doufáme všichni! 🙏
Milí hasiči, milé hasičky, díky za vaši práci a nasazení!

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.