Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

PF 2022

Home » Články » PF 2022

Milí přátelé, uplynulý rok nebyl rokem úplně jednoduchým. Přeji si, abychom následující rok 2022 přežili ve zdraví, bez přešlapů a pádů. Pokud bychom přeci jen někdy klopýtli, přeji si, ať nás podrží naše rodiny, přátelé a kolegové!
Jaký ten nový rok bude, záleží taky trochu na nás všech samotných! Rok 2022 bude rokem zkoušek a velkých výzev. Věřím, že najdeme dostatek odhodlání, energie, optimizmu a správných řešení!😊
K tomu nám všem přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a vzájemného porozumění!!❤️
P.S. Tohoto krásného andílka jsem dostala před začátkem sněmovní schůze 14. prosince od kolegyně Pavly Pivoňka Vaňkové ze STAN, aby mi to řízení schůze šlo pěkně od ruky.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.