Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Vzpomínka na Václava Havla

Home » Články » Vzpomínka na Václava Havla

Dnes si připomínáme deset let bez Václava Havla. Zavzpomínat si na prezidenta Václava Havla jsem byla i s kolegy ze Sněmovny v místě, kde odpočívá – na Vinohradském hřbitově. Chybíte tu, pane prezidente. ❤️

Zdůrazňovat jeho význam pro naši zemi a pro svobodu a demokracii v celosvětovém měřítku snad ani nemá smysl. Je obrovský. Jeho zásluha na pádu komunistických režimů nejen v tehdejším Československu, ale v celé Evropě je mimořádná.
Zmíním jen jednu věc.
Někdy se o něm říká, že byl politicky naivní.
Skutečně si to nemyslím. Naopak: Když si čtu v jeho myšlenkách, nacházím tam stále více pravdy k dnešní časům a k věcem, které se staly…
Chápal naši současnost dříve, než jsme ji začali žít.
Proto jen jeden citát:
„Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše.“

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.