Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Poslanci schválili změnu zákona, která zakáže vymáhání dětských dluhů

Home » Články » Poslanci schválili změnu zákona, která zakáže vymáhání dětských dluhů

Člověk snadno propadá skepsi kvůli vývoji pandemie. Ale přehlížet bychom neměli ani ty dobré zprávy – a že také existují. Jednu přináším z Poslanecké sněmovny, kde se podařilo (jednomyslně!) schválit novelu reagující na fenomén tzv. dětských dluhů. Děti je třeba chránit – a cestou je posílení odpovědnosti jejich zákonných zástupců.
A mimochodem – víte, že kolegovi Janu Farskému prošel pozměňovací návrh, který říká, že prominutí dluhů nesvéprávnému člověku není porušením povinnosti péče řádného hospodáře? Za mě palec nahoru! 👍

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.