Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Hnojomety jedou naplno

Home » Články » Hnojomety jedou naplno

Nedovedu si představit, jak hrozně se pan Herman musel cítit za hejtmanky Jermanové, která svým věrným rozdávala z krajských peněz plnými hrstmi, když ho nyní dovede tak rozparádit zcela legální ošatné…

Hejtmanka Petra Pecková, 29. 12. 2020
Milí občané, možná jste si všimli snahy opozičního hnutí ANO mě očernit za každou cenu. Nekradu, peněz ani funkcí nezneužívám a tak je použito totální překroucení zákonného nároku, který má mnoho zaměstnavatelů a který je poskytován i tisícům zastupitelů. Je zaútočeno na mě jako ženu, která má byt ponížena a zdiskreditována.

Do včera jsem se bývalým krajským radním Martinem Hermanem nechtěla vůbec zaobírat. Ani článkem na Parlamentních listech. Dnes ale pan Martin Herman svůj příspěvek zasponzoroval. A já si myslím, že tím končí legrace. Protože tohle proste JE PLACENÉ. 🤑🤢🤮
Níže uveřejňují text, který jsem poslala vedení redakce Parlamentních listů, kde pan Herman svůj sliz uveřejnil. Čekala jsem to. Není to poprvé. Kdo z vás bude chtít dočíst až do konce, děkuji. 🙏🏻
Panem Hermanem se zaobírat nebudu. Je to pro mne z mnoha důvodů amorální člověk.

E-mail vedení Parlamentních listů:

Vážení pánové,
nebudu moralizovat, nebudu na Vás podávat ani trestní oznámení, jako to na jiné redakce činila moje předchůdkyně paní hejtmanka Jermanová, nebudu ani podávat žalobu na ochranu osobnosti.
Jen Vám chci říct svůj názor, protože se na něj bohužel nikdo neptal a jen mi je prostě z celého Vašeho přístupu smutno. Ale dala jsem se na rádoby velkou politiku a musím si asi zvykat.
Vystudovala jsem žurnalistiku a 16 let jsem jako novinářka pracovala. A také se novinářů vždy zastávala. A také si uvědomovala, jaké dopady mají moje články nebo reportáže. A také jsem prostor pro vyjádření dala vždy i tomu největšímu „zločinci“, o kterém jsem natáčela nebo psala.

To se u Vás nestalo. Včera jste otiskli článek, jehož titulek, stejně jako jeho text považuji za lživý. Nemůžu hovořit s autorem, protože Tomáše A. Nového jsem na Vašich stránkách nenašla. Ale nemám pochyby, že je to opoziční zastupitel za ANO Martin Herman.

Kadeřnice, manikúra, vytrhat chlupy. Hejtmanka s příjmem 180 tisíc bude mít speciální fond na vizáž. Z vašich daní
V titulku uvádíte SPECIÁLNÍ FOND NA VIZÁŽ. Má to působit dojmem, že je to můj speciální fond, vytvořený speciálně pro mě. Nejde o nic jiného, než o citaci ze zákona 128/2000 Sb o obcích a o úplně běžnou věc, jako mají jiní zaměstnavatelé ve všech odvětvích, například ve školství, zdravotnictví, i v soukromém sektoru a to sociální fond, či FKSP. To, že se tento fond tak jmenuje, je dané zákonem. To, že paragraf 80 dává výčet použití, je dané rovněž zákonem.

(1) Členovi zastupitelstva obce lze z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce poskytnout
a) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství53),
b) příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce na veřejných občanských obřadech,
c) příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
d) příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
e) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
f) odměnu při významném životním výročí,
g) příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,
h) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,
i) příspěvek na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce.
(2) Plnění podle odstavce 1 lze členovi zastupitelstva obce poskytnout za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce.
Zastupitelé, místostarostové, starostové – vše se řídí tímto zákonem o obcích a obec by měla mít k tomuto zákonu směrnici.
Já jako zastupitelka konající svatební obřady, mám nárok na částku na ošatné a úpravu zevnějšku. Formulace “příspěvek na úhradu zvýšených nakladu na úpravu zevnějšku” je to přesná citace zákona, která se v zápisu ze zastupitelstva, které bylo použito jako důkaz zřízení „speciálního fondu“ na mou vizáž pouze doslovně opakuje. Jde v praxi o příspěvek na ošatné. Jde o 10 tisíc hrubého ročně před zdaněním. Tedy cca 7000 čistého pro oddávající zastupitele, na částku 7000,- na ošatné mají nárok i zaměstnanci, například matrikářky, či další.
Je to podobný příspěvek, jako mají například jiní zaměstnanci mnoha odvětví na pracovní oděvy či pomůcky ze zákona.
Příspěvek na životní jubileum je od 50 let výše – 2000,- korun při kulatém jubileu.
Při hlasování v zastupitelstvu jsem se zdržela, jinak bylo jednomyslně schváleno, včetně opozice. Čerpat ve 2021 nemám v úmyslu.
Není to nic, co by nebylo například i v jiných firmách, kde ze FKSP platí zaměstnancům například vstupenky do divadel, Flexy Passy, příspěvky před Vánocemi atd… Jen u politiků je probíráno veřejně. To je úděl mého povolání.
Myslím si, že od Vás nebylo ani fér a už vůbec ne profesionální, že jste nedali prostor druhé straně. A také nebylo fér, že jste z použitého videa na You Tube udělali fotku při zastavení obrazu v okamžiku, který byl záměrně nelichotivý. Tak snad jste měli radost z okamžiku, kdy jsem jste si řekli: „Jo, teď je fakt hnusná.“ To přežiju, ze své vizáže se nehroutím, znám se 45 let.
Jen byste měli vědět, že když dáte prostor něčemu takovému, co kroutí realitu, jste schopni pošlapat mnoho let usilovné dřiny a práce, kdy jsem nezneužila jediné koruny, makala za dva a žila poctivě. Na tom nehodlám nic měnit ani jako hejtmanka.
💰💵 A jen doufám, že tohle není Váš trest za to, že jsem odmítla platit Vašemu periodiku peníze na předvolební kampaň a že jsem Vám po volbách odmítla platit za jakýsi medailonek a spolupracovat na základě finančního plnění.
Mějte se pěkně, přeji Vám především zdraví.
S pozdravem,
Petra Pecková
hejtmanka Středočeského kraje

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.