Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Věřina kancelář pro uvádění vládních nesmyslů na pravou míru

Home » Články » Věřina kancelář pro uvádění vládních nesmyslů na pravou míru

Zcela mimořádně při úterku otevírám Věřinu kancelář pro uvádění vládních nesmyslů na pravou míru. Paní vicepremiérka uvedla na konto naší samosprávně-informační novely ve včerejším vystoupení mj. toto:
– TVRZENÍ: municipality chtěly právo ptát se na počet nakažených x SKUTEČNOST: návrh má zajistit komplexní informovanost samospráv, nezná žádný mechanismus “ptaní se”
– TVRZENÍ: Ministerstvo zdravotnictví označilo návrh za nepřehledný x SKUTEČNOST: Neoznačilo a vzhledem k jednoduchosti novely ani nemohlo
– TVRZENÍ: Podle Ministerstva zdravotnictví by návrh znamenal zátěž pro hygienické stanice x SKUTEČNOST: To by platilo pouze tehdy, kdyby se realizoval zbytečně složitým způsobem. ÚZIS to již nyní dovede provést v zásadě automatizovaně a jednoduše
– TVRZENÍ: Principálně tuto myšlenku podporujeme x SKUTEČNOST: OK, tak hledejte cesty, jak ji realizovat, ne jak ji pohřbít!

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.