Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Fórum rodinné politiky na pardubické univerzitě

Home » Články » Fórum rodinné politiky na pardubické univerzitě

Na Fóru rodinné politiky jsme s Janou Přecechtělovou vystupovaly jako panelistky v rámci workshopu o rodině ve městech a na venkově, o pandemie a jak fungovaly samosprávy, o důvodech vylidňování venkova, demografickém vývoji v obcích a městech a o opatřeních vlády.
Následoval slavností večer s vyhlášením Ceny Pečující roku – poděkování obětavým lidem, kteří se starají o své blízké jako např. pan Josef Kaman. Ten vychovává již šestnáct let svého handicapovaného vnuka.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.