Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Poděkování za podporu a účast

Home » Články » Poděkování za podporu a účast

Děkujeme moc Věře Kovářové a Jozefu Habánikovi za podporu a účast na naší připravované konferenci k nadčasovému a z mého pohledu stále velmi důležitému tématu – spolupráce měst a obcí v ČR, SR a napříč hranicemi – s ohledem na aktuální i budoucí výzvy, kterým čelí veřejná správa a samosprávy. Podle mě je totiž v takové spolupráci síla a obrovský potenciál, ale také si za ta léta nemyslím , že spolupráce je samozřejmá a vždy a v každém případě výhodná či realizovatelná. Proto se s kolegy snažíme nejen skrze s touto konferencí související přeshraniční projekt sbírat, popisovat či analyzovat tuto specifickou oblast a dle principů evidence-based policy tyto informace a poznatky zprostředkovávat široké i odborné veřejnosti, ale také propojovat klíčové stakeholdery a vést společnou diskuzi založenou na důkazech a informacích, nikoliv dojmech a přesvědčeních.
Brzy také na Obcespolu.eu
Filip Hrůza

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.