Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Víte, co je MASka?

Home » Články » Víte, co je MASka?

To není ta plynová, ale Místní akční skupina. MAS Lípa pro venkov je opravdu akční! Má 88 členů, obce od Kácova až po Čáslav či Kutnou Horu, od podnikatelů až po spolky. Jde o spolupráci veřejné správy (obcí a mikroregionů), podnikatelské sféry (zejména živnostníci a zemědělci) a neziskového sektoru (spolky …) v území, kde jsou sídla s méně než 20 000 obyvateli, tedy v území, pro které EU používá společný výraz venkov.
“MAS zveřejňují výzvy pro místní žadatele o granty, zajišťují konzultace, administrativu, hodnocení a výběr projektů k financování. Kromě toho ještě realizují další informační, vzdělávací, poradenské činnosti a přímé projekty.
Za pomoci MAS Lípa pro venkov se dostalo k různým subjektům na území kutnohorského okresu v letech 2007-2014 více než 49 milionů korun. Finančně podpořeno bylo 120 projektů, např. na obnovu strojního vybavení a provozoven živnostníků, na obnovu a rozvoj zemědělských podniků, obnoveny byly sokolovny, hasičárny, dětská hřiště, veřejná prostranství, apod.
Výhody MAS spočívají v tzv. přístupu „zdola“, což znamená, že iniciativa při rozvoji regionu vychází od místních obyvatel. Podpořené projekty většinou vybírají místní autority a lidé, kteří dobře znají potřeby daného území. V tomto smyslu tedy MAS umožňuje, aby o rozvoji rozhodovali sami obyvatelé a nikoliv centrální úřady.”, píše se na stránkách MASky.
Dobrá práce a vzájemná spolupráce v regionu, který dobře znají! MAsky jsou důležité pro rozvoj regionů! Doufám, že si toho jsou vědomi i ti tam “nahoře”!

Díky za pozvání panu předsedovi Havlovicovi a velmi akčnímu manažerovi Radku Tvrdíkovi!

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.