Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Není to pěkné čtení:-(

Home » Články » Není to pěkné čtení:-(

😢 O co přijdete Vy ? Pohřební kniha zemřelých projektů obcí. 🎚
💰Minulý týden rozhodla vláda Andreje Babiše kompenzovat příjmy OSVČ nikoliv jen ze státního rozpočtu, ale i z rozpočtů obcí a krajů, aniž by to s obcemi konzultovala. Poslanecká sněmovna zákon schválila. 💣

😭Zde je dlouhý seznam zrušených projektů od 28 obcí. Zlomku z více než 6000 obcí v ČR

O co přijdete Vy ve své obci?🥺
A o co ve Vašem kraji? 🥺
Zeptejte se svého starosty nebo hejtmana.

🎚Kolín:
– rekonstrukce prostoru před Gymnáziem a kolem gymnázia
– rekonstrukce ulice Kolínská
– rekonstrukce ulice Lipanská
– revitalizace atria radnice
– rekonstrukce střechy ZŠ Sendražice

🎚Stochov
– Revitalizace návsi Čelechovice III. etapa
– Rekonstrukce ulice 9 května I. etapa
– Rekonstrukce chodníků – přístupy k bytovým domům
– Opravy městského mobiliáře
– Informační systém města
– Oprava pomníků
– Dokončení rekonstrukce muzea města Stochov
– Rekonstrukce areálu společnosti Technické služby Stochov

🎚Zákolany
– Rekonstrukce původní sýpky na Trněném Újezdu na komunitní centrum
– Oprava chodníků a veřejného prostranství
– Přírodní park a tůně na březích Zákolanského potoka
– Vybudování cesty mezi obcemi Zákolany – Koleč – Dřetovice
– Opravy místních komunikací

🎚Zruč nad Sázavou
– Oprava střech základní školy
– Opravy místních komunikací a chodníků
– Rekonstrukce obecních bytů

🎚Mirošovice (Praha – východ)
– Rekonstrukce místní komunikace Hubačovská
– Splašková kanalizace v lokalitě Na Vrchách
– Rekonstrukce prostor pro místní spolky

🎚Záryby
– Opravy místních komunikací
– Oprava zídky u chodníku v areálu školy
– Údržba a plánovaná obnova zeleně v obci
– Obnova zeleně v extravilánu obce = boj proti suchu
– Oprava fasády na budově mateřské školy

🎚Velké Popovice
– Bezpečnostní přechod a semafor u ZŠ Velké Popovice
– Opravy komunikací v centru obce
– Opravy budovy ZŠ (střešní okna, izolace přízemí)
– Oprava ulice Brtnice – ČOV
– Renovace zastávek v centru obce
– Rozšíření kanalizace v Todicích
– Kamerový systém v obce

🎚Černošice
– Vybudování šaten a sociálního zařízení ve sportovním areálu u ZŠ
– Opatření pro retenci vody a ochranu před přívalovými dešti
– Vybudování přístupového chodníku k mateřské škole
– Celková rekonstrukce Školní ulice
– Stavební/demoliční práce – Mokropeský statek
– Polopodzemní kontejnerová stanoviště na tříděný odpad
– Projektová příprava lokality pro budoucí výstavbu rodinných domů
– Splátka bankovních úvěrů za dřívější investice

🎚Velké Přílepy
– Výstavba tělocvičny – přípravné práce
– Projekt Přílepské vyhlídky
– Rekonstrukce sportovního areálu
– Volnočasový park

🎚Senohraby
– Výstavba veřejného osvětlení – 1 lokalita
– Oprava budov v majetku obce
– Oprava místních komunikací
– Prodloužení vodovodního řadu – 2 lokality

🎚Vyžlovka
– Mateřská škola Vyžlovka – přípravná + realizační fáze
– Jídelna ZŠ Vyžlovka – realizace
– Revitalizace zázemí hřiště a klubovny SK Vyžlovka
– Přípravná fáze výstavby tělocvičny a nového zazemí přírodního koupaliště Vyžlovka
– Rekonstrukce č.p. 1, kde vznikne obecní dům pro přemístění obecního úřadu a tím uvolnění prostoru školy
– Dostavba kanalizace a vodovodu v ulici Na Bělidle a Ke Koupališti
– Stavba turistického infocentra
– Stavba komunitního centra

🎚Úvaly
– Oprava místních komunikací (ulice Štefánikova, Raisova, Švermova, Palackého, Poděbradova, Roháčova a Těsnohlídkova)
– Rekonstrukce bytových domů Prokopa Velikého 1347 a 1348
– 50 počítačů pro základní školu Úvaly
– Rekonstrukce nádvoří v Riegrově ulici před stavebním úřadem
– Výstavba chodníků ve Škvorecké a Dobročovické ulici
– Příprava projektových dokumentací pro výstavbu vodovodu a kanalizace v lokalitách Pod Slovany, V. Špály a Zálesí
– Oprava schodů před volnočasovým centrem Pětašedesátka
– Lávka u Devíti kanálů
– Rekonstrukce WC na místním hřbitově
– Úprava 5x třídících míst na sběrný odpad (Rašínova, Homolka, Grégrova, Glücksmannova, Podhájí)
– Pořízení svozového auta na odpad pro Technické služby
– Výsadba zeleně do ulic a alejí v polích na jihu města

🎚Mukařov (Praha – východ)
– Rekonstrukce povrchů, modernizace a úprava návsi u obecního úřadu, revitalizace parku
– Revitalizace návesního rybníka Srbín
– Oprava místních komunikací
– Rozšíření sítě chodníků, veřejného osvětlení
– Rozšíření sítě kanalizace a vodovodu ve starých částech obce
– Opravy dešťové kanalizace

🎚Vavřinec
– Workoutové hřiště ve Chmelišti
– Rekonstrukce klubovny pro děti ve Vavřinci
– Nákup automobilu pro jednotku SDH – dotace + spoluúčast obce
– Projekt na revitalizaci návsi v Žíšově

🎚Štěchovice
– Vodovod – kanalizace Třebenice
– Úpravna vody (výstavba)
– Čistírna odpadních vod
– Nová střecha základní školy

🎚Mnichovice
– Hřiště Podhorky
– Park U lip
– Rekonstrukce dětského hřiště na Božkově
– Oprava místních komunikací
– Rekonstrukce ulice Vilová, včetně schodiště
– Úprava třídících míst na sběrný odpad
– Vznik tří nových třídících míst
– Nový fekální vůz
– Tůně v Podhorkách
– Výsadba zeleně

🎚Bašť
– Výsadba stromů a zeleně na příjezdu do obce od Líbeznic a v dalších částech obce (Hlavní, U fotbalového hřiště, za Novou Baští apod.)
– Vybavení obce mobiliářem (lavičky, solitérní herní prvky aj.)
– Vytvoření nových či doplnění stávajících míst pro pasivní i aktivní odpočinek v různých částech obce (hájek Na Horce, Náves, alej Na Beckov, prostor u Vily)
– Výstavba nové budovy Mateřské školy pro 48 dětí
– Oprava komunikace na Předbojské
– Realizace dopravně bezpečnostních prvků v obytných zónách a na Hlavní

🎚Popovičky
– Výstavba chodníku ulice Ke Kostelu
– Výsadba zeleně

🎚Čestlice
– Rekonstrukce komunikace ulice K Dobřejovicům
– Další etapa výměny veřejného osvětlení za LED lampy
– Výsadba veřejné zeleně
– Úprava kontejnerových stání na tříděný odpad

🎚Hrusice
– Výstavba nového veřejného osvětlení
– Změna povrchu komunikací (z prašné cesty na zpevněný povrch)
– Rozšíření kanalizace a vodovodu do nových oblastí
– Snížená frekvence svozu separovaného odpadu od nemovitostí z 1*14 dnů na 1* měsíc
– Výsadba stromů
– Investice do obnovy techniky obce a SDH

🎚Únětice
– Rekonstrukce MŠ
– Nový povrch ulice Alšovy nad hřbitovem
– Veřejné osvětlení v ulici Rýznerova

🎚Obec Kněžice
– Rekonstrukce návesního rybníku v Oseku
– Rekonstrukce veřejného osvětlení
– Opravy chodníků

🎚Kostelec u Křížků
– Oprava místních komunikací v hodnotě
– Výsadba zeleně
– Projektová dokumentace na přístavbu ZŠ

🎚Světice
– Multifunkční hřiště v areálu fotbalového hřiště – využití pro ZŠ a širokou veřejnost
– Výstavba chodníku v ul. K Dálnici
– Oprava místních komunikací v hodnotě 3 mil. Kč
– Problémy s financováním velkých projektů, na které jsou sice sjednány úvěrové smlouvy, ale bylo kalkulováno s nějakým rozpočtem, ve kterém jsou zahrnuty i splátky úvěrů
– Krácení neinvestičních příspěvků ZŠ a MŠ Světice – nedostatek peněz na asistenty a další náklady, na které ZŠ ze svých zdrojů není schopná dosáhnout. ZŠ bude od školního roku 2020/2021 obsazenost 320 žáků a neustále je nutné zařizovat a vybavovat nové učebny včetně ICT technologií atd., na které nikdo peníze nedá, ale bez tohoto vybavení není možné provádět a zajistit kvalitní výuku.
– Rekonstrukce rybníčku na návsi v ul. U Zvoničky
– Výstavba zóny pro odpočinek v centru obce Světice v ul. Na Lada
– Výstavba nového tréninkového centra v obci Světice v areálu fotbalového hřiště v ul. U Hřiště a to včetně zázemí pro sportovce aj.

🎚Herink
– Výstavba zázemí pro údržbu obce
– Výstavba dětského hřiště
– Zrušení projektu participativní rozpočet pro projekty navržené občany

🎚Jinočany
– Stavba a obnova veřejného prostoru v ulici Sokolská
– Stavba a obnova veřejného prostoru v části ulice Lidická
– Dětské hřiště U Potoka
– Oplocení dětského hřiště u fotbalového hřiště
– Úprava míst pro umístění kontejnerů na separovaný odpad
– Nákup techniky pro úklidovou četu

🎚Tehov
– Sběrný dvůr Tehov
– Rekonstrukce a dostavba místních komunikací (ul. Na Uhlíři, Slunečná, U Rybníka, Ke Srubům, K Radiostanici, Ke Kostelu)
– Nová MŠ
– Rozšíření kapacity ZŠ
– Rekonstrukce návsi

🎚Čáslav
– Rekonstrukce divadla
– Půdní vestavba učebny na základní škole
– Rekonstrukce pokojů porodnice
– Cyklostezka
– Asfaltové povrchy
– Parkoviště
– Sklad
– Čáslavské slavnosti

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.