Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Již sto let je tu s námi!

Home » Články » Již sto let je tu s námi!

STALO SE PŘED 100 LETY 🇨🇿

30. března 1920 v 18.45 hodin vyhlásili poslanci Národního shromáždění republiky Československé definitivní podobu československé státní vlajky.

“§ 1. Vlajka státní (národní) skládá se ze spodního pole červeného a vrchního bílého, mezi něž jest vsunut modrý klín od žerdi do středu vlajky. Poměr jednotlivých částí vlajky jest patrn z připojeného obrazce.”

ZDROJ: Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 48 ze dne 22.4.1920.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.