Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Tak tohle mi teda nadzvedlo mandle!

Home » Články » Tak tohle mi teda nadzvedlo mandle!

Informace z Ústavu pro péči o matku a dítě – porodnice v Praze 4 Podolí, 12. března 16:39

Uvádíme na pravou míru včerejší prohlášení týkající se společnosti Medilab s.r.o. S ohledem na zveřejněný text mohlo dojít k mylnému výkladu, že ÚPMD je ve smluvním vztahu ke spol. Medilab s.r.o. Jelikož nám aktuální a vysoutěžený dodavatel ochranných roušek (0,50 Kč/ks) z důvodu výrobních kapacit a nezměrné poptávce po této ochranné pomůcce nedokázal vykrýt objednávku, hledali jsme na trhu dodavatele, který by nám byl schopen nějaké ústenky dodat. Dostali jsme se do kontaktu se společností Medilab s.r.o., která deklarovala, že ústenkami disponuje. Nabídla nám však jimi vyráběné ústenky za cenu cca 25 Kč/ks, tedy za cenu, která je cca padesátinásobkem vysoutěžené ceny. Tento postup v době mimořádné epidemiologické situace nejen v ČR považujeme za natolik zarážející, že jsme se o něj rozhodli podělit se s veřejností a požádat ji o pomoc. Pokud z formulace zveřejněného příspěvku bylo možné získat dojem, že společnost Medilab jednorázově změnila podmínky stávajícího smluvního vztahu, není tomu tak a omlouváme se za to. Nicméně trváme na tom, že postup dodavatele nabízející ochranné pomůcky za cca padesátinásobek jeho běžné tržní ceny v době epidemiologické krize rozhodně v pořádku není.

————————————————————————————————

Rádi bychom tímto dali všem na vědomí, že jsme se v těchto dnech setkali se situací, která nám všem, mírně řečeno, vyrazila dech.
V současné velmi obtížné době protiepidemických opatření se potýkáme s kritickým nedostatkem ochranných zdravotnických prostředků, zejména jednorázových roušek.

Proto nedokážeme přijmout fakt, že dodavatelská firma zdravotnického materiálu MediLab nám za jednu ochrannou roušku, která je potřebná při péči o všechny pacienty ÚPMD účtuje místo původních 0,50Kč/ks nově 25Kč/ks. Tedy 50x dražší.
Považujeme tento přístup za neetický a nesolidární, hraničící s hyenismem.
Z tohoto důvodu se obracíme na všechny z Vás s prosbou o pomoc v této pro nás i pro pacienty nesmírně tíživé situaci.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.