Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Zapomenout nelze!

Home » Články » Zapomenout nelze!

Generálmajor Rudolf Pernický byl hrdinou a bojovníkem za svobodu. Komunistický režim se mu “odvěčil” mnohaletým vězením. V modlitbě u jeho pomníku zaznělo “… odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naším viníkům,”. Odpustit zmařené a zničené životy je těžké, ale zapomenout nelze! Více fotografií v mé fotogalerii níže.

Fotogalerie

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.