Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Ceny za svobodu, demokracii a lidská práva 2019

Home » Články » Ceny za svobodu, demokracii a lidská práva 2019

Cenu ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režimů) za svobodu, demokracii a lidská práva v letošním roce obdržely čtyři osobnosti z Česka i zahraničí, které měly odvahu slovem i činem vystoupit proti praktikám nedemokratických režimů nebo svým aktivismem přispívají k lepšímu poznání naší nedávné historie i spravedlivější společnosti. Slavnostní ceremoniál se konal ve čtvrtek 21. listopadu 2019 v Senátu Parlamentu České republiky. Mají můj obdiv a úctu – Miloslava Števichová, František Wiendl a další ocenění!

 

Více informací a medailonky oceněných

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.