Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

V Kynšperku nad Ohří

Home » Články » V Kynšperku nad Ohří

Do Kynšperku jsem si “odskočila” na jednání Rady Asociace ředitelů základních škol kvůli našemu návrhu na tzv. sabatikl. Zazněla řada dotazů a připomínek, jedno bylo pro mě velmi důležité – snaha Rady hledat cesty k realizaci návrhu. Za to jim moc děkuji! 😘

Vysvětlivky: Sabatikl (z latinského sabbaticus, což je z řeckého sabbatikos, a to z hebrejského šabaton, šabat) neboli tvůrčí volno je označení pro placené, částečně placené nebo neplacené volno poskytované vysokými školami vysokoškolským učitelům za účelem vědecké práce, sebevzdělávání, práce na publikaci a/nebo psychohygieny.

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.