Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Kdo mi odpoví a kdy?

Home » Články » Kdo mi odpoví a kdy?

Že je absence ministra kultury banalita? No, v našem ústavním systému, kdy se vláda zodpovídá Poslanecké sněmovně, úplně ne. Moc by mě zajímalo, kdo a kdy zodpoví tuhle moji písemnou interpelaci, ve které se ptám na zpoždění s plněním legislativních úkolů na Ministerstvu kultury. Kdo a kdy bude pan nebo paní XY? 
 

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.