Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Co možná nevíte o STANu…

Home » Články » Co možná nevíte o STANu…

Středočeský STAN navrhuje, aby hospodaření a chod Krajské správy a údržby silnic měl možnost hlídat kontrolní výbor. Podobné opatření již zavedl Karlovarský kraj.

Středočeští zastupitelé za STAN dlouhodobě kritizují neprůhledné hospodaření Krajské správy a údržby silnic (KSÚS). Koalice vedená hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou odmítala poskytnout opozici data z auditu, který tuto krajskou příspěvkovou organizaci prověřoval, a který odhalil mnohé její nedostatky, včetně špatné komunikace.

Starostové chtějí lepší kontrolu hospodaření správy středočeských silnic

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.