Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

V rámci státního rozpočtu prosazujeme naše dlouhodobé priority

Home » Články » V rámci státního rozpočtu prosazujeme naše dlouhodobé priority

Navýšení platů pedagogů, podpora mateřských škol, hasičů nebo činnosti mládeže, obnova kulturních památek nebo místních komunikací – to jsou jen některé z našich priorit, které se snažíme prosadit při schvalování státního rozpočtu. Z těch ostatních zmíním ještě omezení státního financování ČSBS (ve prospěch rekonstrukce Larischovy vily) a rehabilitaci památníku Jana Palacha. Čtrnáctkrát zaznělo z úst paní ministryně financí “Nesouhlasím!” – a vládní poslanci podle toho hlasovali… Ano, koaliční válec dnes pozměňovací návrhy Starostů doslova rozjezdil. V řadě případů navzdory svému vlastnímu programovému prohlášení. Nezastavil se ani před tím nejskromnějším návrhem (za 3 miliony Kč) na rekonstrukci pomníku Jana Palacha a do země zajezdil také naši snahu omezení státního financování Vodičkova ČSBS, přestože ho před časem zpochybnil i premiér Babiš. Zítra se premiéra budu muset na interpelacích zeptat, čím ho ministryně financí přesvědčila, že tato organizace musí nadále získávat miliony z veřejných peněz. Dnes totiž hlasoval pro pokračování tohoto financování. Koalice nemá opoziční návrhy v lásce, ale budeme bojovat!

Poslankyně Věra Kovářová představila pozměňovací návrhy hnutí STAN k návrhu státního rozpočtu pro rok 2019:

 1. Navýšení platu pedagogů – 5 350 000 000 Kč za účelem navýšení mzdy pedagogů, tak aby došlo ke zvýšení na téměř 130 % průměrné mzdy z roku 2017 – odebíráme napříč státním rozpočtem
 2. Podpora mateřských škol – navýšení 300 000 000 Kč na rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných ÚSC – odebíráme z Všeobecné pokladní správy
 3. Podpora činnosti mládeže – navýšení 20 000 000 Kč na podporu neziskové činnosti v oblasti rozvoje mládeže – odebíráme z Obsluhy státního dluhu
 4. Obědy do ZŠ – navýšení 10 000 000 Kč na výzvu pro NNO k podpoře školního stravování žáků základních škol – odebíráme z Všeobecné pokladní správy
 5. Silnice 2. a 3. třídy – navýšení 4 000 000 000 Kč na opravu a výstavbu silnic 2. a 3. třídy. – odebíráme napříč státním rozpočtem
 6. Místní komunikace – 160 000 000 Kč a 150 000 000 Kč dohromady tedy 310 000 000 Kč pro navýšení programů Podpory obnovy místních komunikací (u obcí do 3000 obyv. o 160 000 000 Kč na celkových 350 000 000 Kč, u obcí 3001-10000 obyv. o 150 000 000 Kč na celkových 350 000 000 Kč) – odebíráme z Všeobecné pokladní správy
 7. Obnova památek – varianty 150 000 000 Kč a 263 000 000 Kč na záchranu a obnovu kulturních památek, veřejné služby muzeí, v tom programy na záchranu a obnovu kulturních památek – odebíráme z Všeobecné pokladní správy
 8. Venkovské památky – 200 000 000 Kč na podporu a obnovu drobných venkovských staveb s historickou hodnotou, které nejsou prohlášeny za kulturní památky. Jedná se například o křížky, pomníčky a hřbitovní zdi – odebíráme napříč rozpočtem
 9. Památník J. Palacha – 3 000 000 Kč pro účelovou dotaci na rehabilitaci památníku Jana Palacha před novou budovou národního muzea – odebíráme z Všeobecné pokladní správy
 10. Rekonstrukce Larischovy vily – varianty 6 300 000 Kč a 3 150 000 Kč odebíráme Českému svazu bojovníků za svobodu a přesouváme na Československou obec legionářskou za účelem rekonstrukce Larischovy vily – odebíráme z Všeobecné pokladní správy
 11. Pozemkové úpravy – 200 000 000 Kč na pokračování pozemkových úprav za účelem podpory zadržování vody v krajině – odebíráme z nevyčerpaných zdrojů v kapitole 315 MŽP
 12. Podpora hasičů – 300 000 000 Kč na výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – odebíráme z Všeobecné pokladní správy.

V rámci státního rozpočtu prosazujeme naše dlouhodobé priority

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.