Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Běžný poslanecký den

Home » Články » Běžný poslanecký den

Běžný poslanecký den – po ránu diskuze se zástupci Transparency International o zákonu o střetu zájmů, poté obhajoba naší novely zákona o Kanceláři prezidenta republiky v Ústavně právním výboru, odpoledne vystoupení k tématu podpory podnikání na venkově, večer ples budoucích politologů…

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.