Poslankyně Poslanecké sněmovny

Zastupitelka Středočeského kraje

Ředitelka obecně prospěšné společnosti

Dobrá volba

Home » Články » Dobrá volba

Včerejšek byl nabitý, po svárovském kostele jsme úprkem vyrazili do chýňské krčmy na pohodový jazz a neudělali jsme chybu! 

Více o programu Starostů a nezávislých najdete v odkazu vpravo.