Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

NA ČEM PRACUJI – CO MÁM PŘED SEBOU…

  • Usiluji o přijetí zákona o veřejném opatrovnictví, který poskytne přehledná a jasná pravidla pro péči obcí a měst o spoluobčany s omezenou svéprávností.
  • Zasazuji se o využití výpočetní techniky ke zjednodušení jednání s úřady. Všude tam, kde je to možné, tam, kde to občanům zjednoduší život, tam, kde to dává, nejen ekonomicky, smysl.
  • Zabývám se problematickými skládkami zeminy, které vyrostly v Praze a středních Čechách. Jedna taková je například mezi Chrášťany a Hostivicí. Úřadům se zdá vše v pořádku, mně ne. Tyto skládky hyzdí krajinu a popírají vlastnická práva majitelů pozemků, které pod nimi leží.
  • Dlouhodobě se jako členka krajského výboru pro dopravu věnuji propojení Prahy a Středočeského kraje společným systémem veřejné dopravy, kdy cestování vlakem i autobusem bude možné na jednu jedinou jízdenku – oproti současnému komplikovanému systému, kdy to možné není.
  • Problémem, se kterým se některé oblasti potýkají, je nedostatek stomatologů. Zubních lékařů ubývá a koncentrují se ve velkých městech. O řešení tohoto problému, které kvůli zohlednění zájmů všech zainteresovaných stran nebude jednoduché, jednám s ministerstvy školství a zdravotnictví.
  • Kritizovala jsem a budu kritizovat způsob rozdělování krajských dotací, kdy jsou nebývalé úspěšné obce, ve kterých starostují někteří současní krajští radní. Peníze mají jít tam, kde jsou potřeba, ne tam, kde bydlí spolustraník!
  • Bezpříspěvkových dárců krve a krvetvorných buněk si určitě zaslouží úctu společnosti. Daňové zákony jim umožňují odečíst za každý odběr částku 2 000 Kč – už od roku 1996. Úroveň platů a mezd, ale i cen se od té doby hodně změnila. Podala jsem proto návrh na zvýšení této částky. Zákon by měl nově pamatovat také na dárce kostní dřeně.
  • S kolegou Janem Farským jsme iniciovali změnu, která umožní, aby si lidé mohli o vydání řidičského průkazu požádat nejen v místě svého trvalého bydliště (na ORP), ale třeba i na druhém konci republiky, kde jsou za prací nebo za studiem. A pokud už má úřad jejich fotku v databázi, nebude po nich kvůli vystavení řidičáku požadovat další.
  • V praxi jsem se setkala s problémem ve financování zařízení poskytujících sociální služby. Provozní dotaci od kraje na celý rok dostávají až na přelomu března a dubna, financování na první měsíce roku si musí obstarat samy. A to není snadné. Do budoucna by měl kraj na můj návrh těmto zařízením poskytovat na první kvartál bezúročnou půjčku.

 

PRACOVNÍ ÚSPĚCHY

Prosazení novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Přínos: Usnadnění výstavby rodinných domů, jejichž stavebníci zaplatí za vynětí výrazně méně, a také obecních a krajských komunikací.

Zřízení dotačního programu na podporu výstavbu škol v okolí Prahy

Přínos: Umožnilo nastartovat dotační program podpory výstavby, který v minulosti ministerstvo financí připravilo. Stát uvolnil za tímto účelem miliardu korun. Díky tomu se ve středních Čechách staví nebo rekonstruují školy v Mukařově, Dolních Břežanech, Mnichovicích, Velkých Přílepech nebo Černošicích.

Posílení dotačních programů na obnovu kulturních památek

Přínos: I díky tlaku ze strany Věry Kovářové a jejích kolegů se podařilo posílit podfinancované národní dotační programy na podporu obnovy kulturních památek. Situace je tak o něco lepší, přesto – o žádné slávě se pořád mluvit nedá. Na kulturní památky a jejich význam pro vzhled našich obcí a měst se zapomíná snadno.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách

Přínos: Věra Kovářová se zasadila o přijetí zákona o dětských skupinách, který má za cíl řešit nedostatek míst v mateřských školách. Dětské skupiny a posílení dotačních programů na výstavbu a rekonstrukce mateřských škol by měly vést k rozšíření tolik potřebných kapacit, které rodiče v řadě obcí a měst postrádají.

Novela zákona o účetnictví

Přínos: Díky pozměňovacímu návrhu Věry Kovářové nemusí neziskovky s majetkem v hodnotě do 3 000 000 korun vést podvojné účetnictví. Původní vládní předloha přitom stanovila hranici už na 1 500 000 korun. Administrativu nesmíme požadovat tam, kde nedává žádný nebo jen malý smysl.

Pozměňovací návrh k vládní novele zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

Přínos: To je příklad další zbytečné byrokracie, kterou Věra Kovářová pomohla odstranit. Obce a města, přestože neplatí daň z převodu nemovitosti, měly mít podle vládního návrhu povinnost podávat daňové přiznání. Nesmysl? Ano. Věra Kovářová si ho všimla a pozměňovacím návrhem pomohla odstranit.

Zřízení železniční zastávky v Chýni

Přínos: Společně s dalšími novými zastávkami v Hostivici, Rudné a Jinočanech došlo k dopravnímu propojení obcí. Boj za zřízení zastávky v Chýni trval téměř deset let.