Věra Kovářová - Předsedkyně středočeské organizace Starostové a nezávislí a zastupitelka Středočeského kraje

NA ČEM PRACUJI – CO MÁM PŘED SEBOU…

na čem pracuji
  • Usiluji o přijetí zákona o veřejném opatrovnictví, který poskytne přehledná a jasná pravidla pro péči obcí a měst o spoluobčany s omezenou svéprávností.
  • Zasazuji se o využití výpočetní techniky ke zjednodušení jednání s úřady. Všude tam, kde je to možné, tam, kde to občanům zjednoduší život, tam, kde to dává, nejen ekonomicky, smysl.
  • Zabývám se problematickými skládkami zeminy, které vyrostly v Praze a středních Čechách. Jedna taková je například mezi Chrášťany a Hostivicí. Úřadům se zdá vše v pořádku, mně ne. Tyto skládky hyzdí krajinu a popírají vlastnická práva majitelů pozemků, které pod nimi leží.
číst více »

PRACOVNÍ ÚSPĚCHY

pracovní úspěchy

Prosazení novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

Přínos: Usnadnění výstavby rodinných domů, jejichž stavebníci zaplatí za vynětí výrazně méně, a také obecních a krajských komunikací.


Zřízení dotačního programu na podporu výstavbu škol v okolí Prahy

Přínos: Umožnilo nastartovat dotační program podpory výstavby, který v minulosti ministerstvo financí připravilo. Stát uvolnil za tímto účelem miliardu korun. Díky tomu se ve středních Čechách staví nebo rekonstruují školy v Mukařově, Dolních Břežanech, Mnichovicích, Velkých Přílepech nebo Černošicích.

číst více »

CO MÁ ZA SEBOU...

  • 117 obcí navštívila jako poslankyně
  • 22 let byla lektorkou německého jazyka, který patří k jejím největším koníčkům
  • 9 let byla členkou Obecního zastupitelstva v Chýni
  • 8 let je v předsednictvu celostátního Sdružení místních samospráv ČR, které prosadilo spravedlivější přerozdělení daní mezi stát, města a obce
číst více »

CO MOŽNÁ NEVÍTE O VĚŘE KOVÁŘOVÉ…

  • 52 krát slavila narozeniny
  • 40 kulturních a společenských akcí uspořádala Chýňská o.p.s. - Občané, Přátelé, Sousedé, kterou před lety založila, a jejíž je ředitelkou
  • 25 společných let prožila se svým manželem, architektem Petrem Kovářem
číst více »